Nieuws over dit onderwerp

Organiseer voor- en naschoolse opvang per school in Sint-Gillis-Waas

N-VA Sint-Gillis-Waas dringt bij monde van Vlaams Parlementslid en fractievoorzitter Koen Daniëls aan om de voor- en naschoolse kinderopvang in Sint-Gillis-Waas op elke school apart te organiseren en …

Aanbevelingen Coronacommissie omtrent kinderopvang en mantelzorg

Elke ouder, of die nu telewerkt of niet, wordt geconfronteerd met de uitdaging om werk en gezin te combineren, zeker in coronatijden. “Daarom moet kinderopvang open blijven voor alle gezinnen met …

Oproep tot bekendmaking inspectieverslagen kinderopvang

In Vlaanderen kunnen mensen die een weigering krijgen voor een kinderopvanginitiatief eenvoudig een nieuw initiatief opstarten dat wel vergund wordt. “Als ouders is het enkel mogelijk om de …