Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft

van Maaike De Rudder, Katja Verheyen, Freya Saeys, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Koen Daniëls
870 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over een totaalaanpak van kindermishandeling

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
796 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXXI

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns, Kathleen Krekels, Arnout Coel, Annabel Tavernier en Tom Ongena
827 (2020-2021) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over de uitbreiding van duaal leren

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
4110 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de evaluaties op het einde van het schooljaar

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
3975 (2020-2021)

Actuele vraag over de schorsing van hbo5-opleidingen gericht op Indiase verpleegkundigen

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
699 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over herinneringseducatie

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
3983 (2020-2021)

Vraag om uitleg over fysieke infomomenten op school tijdens de zomermaanden

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
3982 (2020-2021)

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VIII)

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
850 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2