Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Katja Verheyen
363 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

van Stijn Bex, Hannelore Goeman, Jean-Jacques De Gucht, Loes Vandromme en Koen Daniëls
418 (2019-2020) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn - Openbaarvervoeraanbod tussen het Waasland en Klein-Brabant

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1143 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het aanbod van een gratis lerarenopleiding voor Brusselse werklozen met de juiste competenties

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
17 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Uitreiking getuigschriften basisonderwijs - Juni/juli 2020

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
686 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de visie en de noden van de onderwijsverstrekkers inzake digitale platformen voor het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -inspiratie

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Karolien Grosemans, Jo Brouns en Elisabeth Meuleman
499 (2020-2021) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Lorin Parys, Katrien Schryvers, Immanuel De Reuse en Ann De Martelaer
419 (2019-2020) nr. 7

Verslag van de hoorzitting over de toelatingsproeven voor het hoger onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls, Kristof Slagmulder, Brecht Warnez en Stijn Bex
481 (2020-2021) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2