Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de studievoortgang in het hoger onderwijs op te vangen en te monitoren

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Sihame El Kaouakibi, Annabel Tavernier, Loes Vandromme en Karolien Grosemans
335 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat een optimale aanwending van de vergunde capaciteit betreft

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Katja Verheyen
264 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns en Annabel Tavernier
115 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de erkenning van diploma's door NARIC-Vlaanderen

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
2281 (2019-2020)

Actuele vraag over de evaluatie van de geleidelijke heropening van de scholen

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
537 (2019-2020)

Actuele vraag over de draaiboeken voor de heropstart van de lessen

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
495 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag over het verslag over de voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Freya Saeys, Koen Daniëls en Immanuel De Reuse
289 (2019-2020) nr. 3

Verslag over het verslag over de voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Freya Saeys, Koen Daniëls en Immanuel De Reuse
289 (2019-2020) nr. 3

Verslag over het verslag over de voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Freya Saeys, Koen Daniëls en Immanuel De Reuse
289 (2019-2020) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2