Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns en Annabel Tavernier
115 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1970 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman
1969 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Viaduct en talud op de kruising E34-Zalegemdijk Sint-Gillis-Waas - Onderhoud

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
159 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de resultaten van de leerlingenbevraging door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

van Koen Daniëls aan minister Wouter Beke
934 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de noodkreet van docenten Frans

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
644 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de waarschuwing tegen de verengelsing van het hoger onderwijs

van Kristof Slagmulder aan minister Ben Weyts
261 (2019-2020)

Actuele vraag over het aandeel anderstalige vakken in de bachelor-opleidingen

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
279 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de verhoging van de (tand)artsenquota

van Stijn Bex aan minister Ben Weyts
749 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2