Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Katja Verheyen
363 (2019-2020) nr. 1

Amendement op het voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

van Stijn Bex, Hannelore Goeman, Jean-Jacques De Gucht, Loes Vandromme en Koen Daniëls
418 (2019-2020) nr. 2

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet over het onderwijs XXX

van Loes Vandromme, Koen Daniëls, Jean-Jacques De Gucht, Jo Brouns, Arnout Coel en Kathleen Krekels
328 (2019-2020) nr. 9

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) - Saneren bruggen E17

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1051 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) - Kruispunten Beveren

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1049 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) - Uitbreiding E17 Sint-Niklaas-Kruibeke

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1057 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de recentste stand van zaken in de coronacrisis en de aanpak ervan in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in het bijzonder over de stand van zaken van de contactopsporing

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Tine van der Vloet
445 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
418 (2019-2020) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: (residentiële) ouderenzorg

namens Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid, verslag door Lorin Parys, Katrien Schryvers, Immanuel De Reuse en Ann De Martelaer
419 (2019-2020) nr. 3
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2