Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Ann Brusseel en Bart Caron
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kathleen Helsen, Paul Cordy, Tine Soens, Jan Durnez en Jenne De Potter
1550 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de artsenquota

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2483 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de evaluatie van en de bijsturingen aan het M-decreet

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2434 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de toegang tot de opleiding Diergeneeskunde

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2423 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over de voorstellen van resolutie betreffende het versterken van directeurs in het basisonderwijs en betreffende het versterken van leerkrachten in het basisonderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jan Durnez en Koen Daniëls
1369 (2017-2018) nr. 3

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

van de Vlaamse Regering
1585 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van de Vlaamse Regering
1574 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2