Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns en Annabel Tavernier
115 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1970 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman
1969 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag E17 verkeerswisselaar Bazel/Haasdonk - Verkeersveiligheid (2)

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
299 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de negatieve rapporten van Zorginspectie over kinderopvanginitiatieven

van Koen Daniëls aan minister Wouter Beke
1265 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Vernieuwing Durmebrug Waasmunster - Stand van zaken

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
247 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de resultaten van het PISA-onderzoek 2018

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Annabel Tavernier en Loes Vandromme
228 (2019-2020) nr. 1

Actuele vraag over verminderd pestgedrag bij tieners

van Maaike De Rudder aan minister Wouter Beke
386 (2019-2020)

Actuele vraag over de herhaaldelijke vraag van experts naar een kenniscentrum (cyber)pesten

van Katia Segers aan minister Wouter Beke
395 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2