Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat de opleiding Basisverpleegkunde betreft

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Brecht Warnez en Karolien Grosemans
1782 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet over de onderwijsdoelen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1759 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt

van Karolien Grosemans, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1733 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over een kader voor vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
3608 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de kwaliteit van de lerarenopleiding voor studenten en zijinstromers

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
3567 (2022-2023)

Vraag om uitleg over leerachterstand bij leerlingen

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
3560 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over bloedonderzoeken naar PFAS

van Maxim Veys aan minister Hilde Crevits
3249 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het ondersteunen van bloedafnames bij burgers voor onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS

van Mieke Schauvliege aan minister Hilde Crevits
3434 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de voorstellen van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk

van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits
3212 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2