Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVIII

van Kathleen Helsen, Koen Daniëls, Jo De Ro, Paul Cordy, Jos De Meyer, Kris Van Dijck, Jenne De Potter, Jan Durnez, Kathleen Krekels, Ann Brusseel en Bart Caron
1574 (2017-2018) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kathleen Helsen, Paul Cordy, Tine Soens, Jan Durnez en Jenne De Potter
1550 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het overleg met de federale overheid met betrekking tot de hbo5-opleiding Verpleegkunde

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2278 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de werking van de ontwikkelcommissies voor de eindtermen

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2270 (2017-2018)

Schriftelijke vraag E34 Vrasene Kemzeke - Verkeersveiligheid afrit 't Kalf (2)

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1057 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over verbale en non-verbale agressie in het onderwijs, ook buiten de geregistreerde arbeidsongevallen

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
2317 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

van Ingeborg De Meulemeester aan minister Hilde Crevits
2313 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) over studentenparticipatie in het hoger onderwijs

van Paul Cordy aan minister Hilde Crevits
2300 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2