Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de invoering van een betaalbaarheidsmonitor in de Vlaamse woonzorgcentra

van Veerle Geerinckx, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1971 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de verwerking van persoonsgegevens door de centra voor leerlingenbegeleiding betreft

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1765 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Annick De Ridder, Sofie Mertens, Maarten De Veuster, Paul Van Miert, Marius Meremans, Rita Moors, Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1870 (2023-2024) nr. 6

Recente vragen

Vraag om uitleg over de uitrol van flexi-jobs in het onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
958 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de microdegree als zorgkundige voor bachelorstudenten in zorggerelateerde opleidingen

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
1245 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de nieuwe opleiding tot ambulancier in het volwassenenonderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
1010 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet over vervangende eindtermen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, wat de sleutelcompetenties competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, competenties met betrekking tot historisch bewustzijn en competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn betreft, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw

van de Vlaamse Regering
1931 (2023-2024) nr. 1

Vraag om uitleg over het recht op onderwijs van jongeren in de jeugdhulp

van Emine Gül Isci aan minister Ben Weyts
1200 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de hoge afwezigheidscijfers op school bij vijfjarige kleuters

van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts
1091 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2