Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Jamila Hamddan Lachkar, Jenne De Potter, Paul Cordy, Vera Celis, Jos De Meyer, Koen Daniëls, Franc Bogovic en Jan Durnez
1770 (2018-2019) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende het toezicht op en bepaalde organisatorische aspecten van het hoger onderwijs

van Vera Celis, Jenne De Potter, Paul Cordy, Jos De Meyer, Koen Daniëls, Franc Bogovic en Jan Durnez
1770 (2018-2019) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel

van Jan Durnez, Vera Celis, Koen Daniëls, Bert Maertens, Marnic De Meulemeester en Katrien Schryvers
1790 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 24 - woensdag 13 februari 2019 15.31u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 07 februari 2019 10.44u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 07 februari 2019 11.03u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jamila Hamddan Lachkar
1802 (2018-2019) nr. 2

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende (ZMAL) en hoogbegaafde (HB) jongeren in het onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Jo De Ro
1694 (2018-2019) nr. 2

Vraag om uitleg over een toekomstvisie op ziekteverlet in relatie tot werkbaar werk bij oudere personeelsleden in het onderwijs

van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
656 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2