Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over een betere ondersteuning van ouders van een levenloos geboren kind

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
998 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over kwaliteitsvol collectief leerlingenvervoer en alternatieven voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs

van Marino Keulen, Kathleen Krekels, Martine Fournier, Koen Daniëls, Loes Vandromme en Bert Maertens
1026 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over aanbevelingen voor het beleid inzake hulpmiddelen

van Maurits Vande Reyde, Tine van der Vloet, Vera Jans, Koen Daniëls, Katrien Schryvers en Katja Verheyen
997 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over een mogelijke afkoelingsweek in het secundair onderwijs in het licht van de vierde coronagolf

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
768 (2021-2022)

Schriftelijke vraag E34 Waasland - Fietsbrug (2)

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1670 (2020-2021)

Vraag om uitleg over een derde coronaprik voor het onderwijspersoneel

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
651 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het eindrapport van de projectgroep Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Koen Daniëls
1031 (2021-2022) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet over DBFM-Scholen van Vlaanderen

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Hilâl Yalçin en Arnout Coel
959 (2021-2022) nr. 2

Verslag over het verslag van het Rekenhof over het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Leerlingenbegeleiding in het beroepssecundair onderwijs

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Kristof Slagmulder, Johan Danen en Hilâl Yalçin
37-D (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2