Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, wat de maandcommissarissen en het toepassingsgebied van de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen betreft

van Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1744 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2023

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Arnout Coel, Hilâl Yalçin en Kathleen Krekels
1699 (2022-2023) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet over de onderwijsinternaten

van Kathleen Krekels, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1701 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Parallelweg langs E34 Vrasene - Sint-Gillis-Waas - Afwatering (2)

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1108 (2022-2023)

Vraag om uitleg over geplaatste kinderen in internaten en de uitbetaling van hun groeipakket

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
2950 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het inzetten van kleuterleerkrachten in het lager onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
2726 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over kleuteronderwijzers die in het lager onderwijs voor de klas staan

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
2720 (2022-2023)

Actuele vraag over de eisen van de non-profitbetoging op 13 juni 2023 voor bijkomende investeringen in de zorgsector

van Lise Vandecasteele aan minister Hilde Crevits
580 (2022-2023)

Verslag over het ontwerp van decreet over de onderwijsinternaten

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Steve Vandenberghe, Hilâl Yalçin, Johan Danen en Kathleen Krekels
1701 (2022-2023) nr. 6
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2