Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1970 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman
1969 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag E34 Sint-Gillis-Waas - Geluidswerende maatregelen

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
81 (2019)

Schriftelijke vraag N403/Dries Sint-Pauwels - Fietssuggestiestrook

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
82 (2019)

Schriftelijke vraag Duikeldam-Hoge Watergangweg Sint-Gillis-Waas - Gevaarlijke bocht

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
49 (2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over excellent onderwijs voor iedereen

van Kim De Witte aan minister Ben Weyts
65 (2019-2020)

Interpellatie over de concrete uitvoering van het Toekomstverbond

van Imade Annouri aan minister Lydia Peeters
1 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het versterken van geletterdheidsvaardigheden van ouders van kinderen uit het kleuteronderwijs

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
41 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2