Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over aanbevelingen voor het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs door de Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid

van Björn Rzoska, Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht en Hannelore Goeman
582 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) - Verkeersveiligheid N16 Temse

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
235 (2020-2021)

Schriftelijke vraag 'Parkeer en reis'-parking Melsele - Cameranetwerk

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
237 (2020-2021)

Actuele vraag over de sluiting van scholen door de Britse variant van het coronavirus

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
274 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de resultaten van de proefprojecten met sneltesten en de inzet ervan voor onder meer het opsporen van de nieuwe coronavariant

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
1294 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de betrouwbaarheid van de sneltesten

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
1355 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het uitrollen van de sneltesten

van Lise Vandecasteele aan minister Wouter Beke
1310 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2