Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

van Kathleen Krekels, Jan Durnez, Franc Bogovic, Kris Van Dijck, Jamila Hamddan Lachkar en Koen Daniëls
1937 (2018-2019) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet betreffende het Onderwijs XXIX

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Kathleen Krekels, Jos De Meyer, Ingeborg De Meulemeester, Jan Peumans, Kris Van Dijck, Orry Van de Wauwer, Paul Cordy, Jamila Hamddan Lachkar, Franc Bogovic, Vera Celis en Nadia Sminate
1876 (2018-2019) nr. 5

Motie tot besluit van het op 20 maart 2019 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de staking in het Vlaams onderwijs

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman
1927 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 30 - woensdag 03 april 2019 15.35u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 28 maart 2019 15.43u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Onderwijs - donderdag 28 maart 2019 15.19u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over het toekomstplan over het basisonderwijs van de sociale partners 'Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs. Principes en ambities van de sociale partners'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Steve Vandenberghe en Koen Daniëls
1956 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het toekomstplan over het basisonderwijs van de sociale partners 'Naar een sterk, duurzaam en veerkrachtig basisonderwijs. Principes en ambities van de sociale partners'

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Steve Vandenberghe en Koen Daniëls
1956 (2018-2019) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de detectie, ondersteuning en begeleiding van zeer makkelijk lerende en (uitzonderlijk) hoogbegaafde leerlingen

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Paul Cordy
1937 (2018-2019) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2