Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (IV)

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1512 (2022-2023) nr. 1

Amendement op het voorstel van resolutie over de uitklaring van het begrip vervangingsinkomen in het kader van de uitzonderlijke schooltoeslag in het groeipakket en de uitsluiting van rechthebbenden van die schooltoeslag

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Maaike De Rudder, Veerle Geerinckx en Elke Sleurs
1448 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft de invoering van een eenmalige toeslag van 100 euro voor wie in november 2022 een sociale toeslag ontvangt

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Veerle Geerinckx
1486 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Talentcenter ter voorkoming van foute studiekeuzes in het secundair onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
1276 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Diensten voor thuisverpleging - Evaluatie

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
197 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Werkingsmiddelen scholen - Personeelsleden

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
172 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het tekort aan plaatsen in het onthaalonderwijs voor gewezen anderstalige nieuwkomers

van Hannelore Goeman aan minister Ben Weyts
1240 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het tekort aan plaatsen voor OKAN-leerlingen

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
1280 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het ontransparante loonbeleid voor zijinstromers

van Kim De Witte aan minister Ben Weyts
1273 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2