Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot het invoeren van uitdovende maatregelen voor studenten van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen

van Koen Daniëls, Brecht Warnez, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Loes Vandromme en Annabel Tavernier
713 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind van een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek als nieuwe jeugdhulpmaatregel

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet en Katja Verheyen
651 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen

van Johan Danen, Hannelore Goeman, Elisabeth Meuleman, Koen Daniëls, Jo Brouns, Jean-Jacques De Gucht, Loes Vandromme, Arnout Coel, Kathleen Krekels, Karolien Grosemans, Annabel Tavernier en Annick De Ridder
594 (2020-2021) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Doelse Kogge - Restauratie en bestemming

van Koen Daniëls aan minister Matthias Diependaele (Vraag en antwoord)
332 (2020-2021)

Actuele vraag over het gebruik van zelftesten in het onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
476 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de uitrol van de snelle antigeentesten in het licht van de coronapandemie

van Koen Daniëls aan minister Wouter Beke
2800 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de coronavaccinatiecampagne

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Maaike De Rudder
635 (2020-2021) nr. 7

Verslag van de gedachtewisseling over het verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de coronavaccinatiecampagne

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Maaike De Rudder
635 (2020-2021) nr. 7

Vraag om uitleg over een app van UHasselt die de studiekeuze ondersteunt

van Roosmarijn Beckers aan minister Ben Weyts
2606 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2