Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de wijziging van het inschrijvingsrecht betreft

van Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Jo Brouns en Annabel Tavernier
115 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1970 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een nieuw plan voor het basisonderwijs en een aantal maatregelen voor alle onderwijsniveaus

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Steve Vandenberghe en Elisabeth Meuleman
1969 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag N403 (Zandstraat) Sint-Pauwels - Heraanleg

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
67 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Oostelijke Tangent Sint-Niklaas - Onteigeningen

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
87 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Hogewatergangweg/Duikeldam Sint-Gillis-Waas - Afwatering

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
64 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over inclusieve kinderopvang

van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
589 (2019-2020)

Actualiteitsdebat over de verdere achteruitgang van het Vlaams onderwijs in internationaal vergelijkend onderzoek

met Hannelore Goeman, Jan Laeremans, Sam Van Rooy, Jean-Jacques De Gucht, Sihame El Kaouakibi, Roosmarijn Beckers, Kim De Witte, Caroline Gennez, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Steve Vandenberghe, Stefaan Sintobin, Els Ampe, Elisabeth Meuleman, Ben Weyts, Loes Vandromme, Kris Van Dijck, Kris Van Dijck, Stefaan Sintobin, Caroline Gennez, Elisabeth Meuleman, Jean-Jacques De Gucht, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Ben Weyts, Steve Vandenberghe, Els Ampe, Roosmarijn Beckers, Sihame El Kaouakibi, Hannelore Goeman, Jan Laeremans, Kim De Witte, Sam Van Rooy en Loes Vandromme
4 (2019-2020)

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 en over de beleidsnota Onderwijs 2019-2024

namens Commissie voor Onderwijs, verslag door Koen Daniëls en Steve Vandenberghe
15 (2019-2020) nr. 5-I
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2