Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

van Jos De Meyer, Koen Daniëls, Ann Brusseel, Kathleen Helsen, Paul Cordy, Tine Soens, Jan Durnez en Jenne De Potter
1550 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten

van Koen Daniëls, Kathleen Helsen, Ann Brusseel, Vera Celis, Jan Durnez, Paul Cordy en Jos De Meyer
1508 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de asbestvervuiling in schoolgebouwen

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
1739 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de beschikbaarheid van leermiddelen voor de opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
1597 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Onderwijs - Tekort aan leerkrachten na een schoolvakantie

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
307 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de oprichting van een neutraal en onafhankelijk meldpunt in het onderwijs

van Vera Celis aan minister Hilde Crevits
1614 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het rapport van het Europees Comité voor Sociale Rechten inzake inclusief onderwijs

van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
1664 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de uitkomst van het overleg met de koepels inzake asbestsanering in scholen

van Johan Danen aan minister Hilde Crevits
1755 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2