Kwaliteitsvolle lerarenopleiding als opstap naar kwaliteitsvol onderwijs

Door Koen Daniëls op 25 oktober 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

Elk jaar stijgt het aantal inschrijvingen voor de lerarenopleiding. Ook dit jaar gaat het opnieuw over een record aantal inschrijvingen, wat een goede zaak is. Deze studenten en zij-instromers vormen de lerarenkorpsen van de toekomst. “Het is belangrijk dat onze lerarenopleidingen - zowel op master- als bachelorniveau – kwaliteit hoog in het vaandel dragen en studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een job in het onderwijs”, stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). “Met een nieuwe investering van 15 miljoen euro in de lerarenopleiding zetten we hier nog meer op in.”

“Zowel de specifieke lerarenopleiding als de educatieve master zijn belangrijke studierichtingen om personen naar het onderwijs aan te trekken én hen voor te bereiden op de job als leerkracht. Wat soms wordt vergeten, is dat een goede lerarenopleiding ook inzet op retentie door de praktijkschok te verkleinen. Als de opleiding goed is afgestemd op de realiteit van de klas, dan voelen beginnende leerkrachten zich gesterkt. Met de huidige uitdagingen in het onderwijs is het daarom cruciaal dat deze opleidingen kwalitatief zijn, studenten motiveren en klaarstomen om beslagen voor de klas te staan. Dit zowel op gebied van vakkennis als effectieve vakdidactiek, klasmanagement en tevens ook wat onderwijsbeleid betreft opdat ze weten wat moet én wat lokale keuzes zijn”, duidt Daniëls. “Het is dus niet enkel leerkrachten opleiding, maar ook leerkrachten behouden en mee timmeren aan de stijging van de onderwijskwaliteit.”

Septemberverklaring

Tijdens de septemberverklaring van 2023 werd bekend gemaakt dat er een extra investering komt voor de lerarenopleidingen. “Op voorstel van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) voorziet de Vlaamse Regering 15 miljoen euro extra voor de lerarenopleidingen. Het doel daarbij is de lat hoger leggen”, vertelt Daniëls enthousiast. “We gaan voor meer ambitie en meer excellentie!”

Maatregelen

Er zal ingezet worden op het verkleinen van de praktijkschok, vakdidactiek, omgaan met diversiteit in de klas waarbij de focus komt te liggen op Nederlands en wiskunde. Bijkomend is het doel om scholen te connecteren met lerarenopleidingen.

Deze maatregelen worden genomen bovenop de maatregelen die reeds bestaan, waaronder de starttoets met remediëring, de leraar-in-opleidingsbaan (LIO-baan), extra investering voor aanvangsbegeleiding, campagne ‘Lesgeven is alles geven’, overname van procedurekosten als een leerling tegen een beslissing van de klassenraad naar de rechtbank stapt, beperking planlast afkomstig van de overheid, ...

Zij-instromers

Ook de zij-instromers worden versterkt. Scholen krijgen de kans om hen aan te trekken en hun specifieke vakkennis vanuit de praktijk in de school te brengen. Voor alle duidelijkheid: zij-instromer worden in het onderwijs is geen opeisbaar recht. Het is nog altijd de school die beslist of de kandidaat zij-instromer over de juiste capaciteiten beschikt. Tot nu kan er maximaal 10 jaar anciënniteit worden meegenomen voor knelpuntvakken. In het voorstel wil men dit uitbreiden naar 15 jaar voor alle onderwijsvakken. Daarnaast kunnen ze ervoor kiezen om tijdens het lesgeven in scholen hun lerarendiploma te behalen.

Lokaal personeelsbeleid en exitgesprekken

Onderwijspersoneel aantrekken en houden is niet alleen een verantwoordelijkheid van Brussel. Daniëls blijft in de commissie van onderwijs ook ijveren voor exitgesprekken bij leerkrachten die stoppen en bij studenten die na de lerarenopleiding toch niet in het onderwijs stappen. “Om het beroep van leerkracht te herwaarderen en onze lerarenopleidingen te verbeteren, is het van belang dat we weten waarom leerkrachten -zowel startende, maar ook “anciens”, na korte tijd stoppen in de school waar ze werken en waarom studenten na de lerarenopleiding toch niet voor de klas gaan staan. Dat is momenteel nog een blinde vlek die ons belangrijke informatie kan opleveren om toekomstige leerkrachten beter voor te bereiden. Ook voor de lokale school kan een exitgesprek relevante informatie geven over het lokale personeelsbeleid en schoolcultuur en de reden waarom leerkrachten die school of het onderwijs verlaten. besluit Daniëls.

 

Herbekijk hier Koen zijn vraag in de commissie onderwijs of lees het verslag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is