Crisismanagers moeten orde op zaken stellen bij Opgroeien

Door Koen Daniëls op 14 juli 2022, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Crisismanagers moeten orde op zaken stellen bij Opgroeien
Bron: De Standaard*, Do. 14 Jul. 2022, Pagina 2  of online via https://www.standaard.be/cnt/dmf20220713_97274442


'Het moet beter, veel beter.' Na een vernietigend rapport over de wantoestanden in de kinderopvang heeft minister van Welzijn Hilde Crevits beslist dat er een crisismanagementcomité komt aan het hoofd van het Agentschap Opgroeien.

 

Nog terwijl de onderzoeks­commissie naar de veiligheid in de kinderopvang woensdagochtend haar eindrapport presenteerde, zat Hilde Crevits (CD&V) al twee uur ­samen met de huidige top van het Agentschap Opgroeien. 'Want het moet beter, veel beter', aldus de ­minister. 'Het verslag van de ­onderzoekscommissie is vernietigend. Alle partijen wijzen op ­dezelfde problemen. Er ligt zeer veel werk op de plank.'

De onderzoekscommissie is erg kritisch voor Katrien Verhegge, leidend ambtenaar van Opgroeien, en voor ambtenaar Ariane Van den Berghe, die aan het hoofd staat van het team handhaving en het multiteam binnen Kind en Gezin, onderdeel van Opgroeien. 'Beiden hebben in de commissie steeds herhaald dat de procedures zijn gevolgd, maar als dat waar is en er toch kinderen kunnen overlijden door mishandeling in de opvang, dan is er iets grondig mis', zegt parlementslid Koen Daniëls (N-VA). Hij was de voorzitter van de onderzoekscommissie. 'We stelden vast dat hun administratie een puinhoop is en dat er te weinig kritisch werd gekeken naar het eigen functioneren. Dat los je niet op door één of twee personen te vervangen. Er moet ingegrepen worden in het management en in het hele organisatiebeleid.'

Verhegge mag blijven

Dat is precies wat Crevits nu doet. Opgroeien krijgt er een crisis­managementcomité bij, dat orde op zaken moet stellen. Leo Van Loo, die al een actieplan voor de ­IT-vernieuwing uitwerkte, blijft dat luik opvolgen. Daarbovenop wordt naar externe expertise ­gezocht, die mee de organisatie moet hervormen, en goed moet ­afstemmen met Zorginspectie. ­Katrien Verhegge mag blijven. Zij kreeg in maart nog een positieve evaluatie (DS 6 juli), al waren er toen ook knipperlichten voor het agentschap zelf, dat twee jaar geleden ontstond uit een fusie tussen Kind en Gezin en Jeugdhulp.

Crevits nam pas twee maanden geleden de fakkel op Welzijn over van haar partijgenoot Wouter ­Beke. Die laatste kreeg van de ­onderzoekscommissie mee een veeg uit de pan. Ze vindt dat hij sneller kritische vragen had moeten stellen bij de werking van ­Opgroeien. Er waren genoeg signalen en er werden de afgelopen twee jaar veel vragen over gesteld in het Vlaams Parlement.

Commissievoorzitter Daniëls is tevreden dat er 75 aanbevelingen werden geformuleerd, door meerderheid en oppositie tezamen ­- met uitzondering van Groen, dat er vorige week uitstapte. 'Ons rapport is geen flauw afkooksel', zegt hij. 'We zijn vrij duidelijk in wat er moet gebeuren. Als dit allemaal wordt uitgevoerd en er hangt dan een label van Kind en Gezin in ­de opvang, zullen ouders met zekerheid weten: ze zitten er hier bovenop.'

Bijkomende inspecteurs

Veel van de aanbevelingen betreffen de interne organisatie: er moet één contactpunt komen voor alle klachten, signalen en meldingen, en ze moeten alle op dezelfde ­manier worden opgevolgd. De huidige procedure is te complex. De verantwoordelijkheid mag niet langer bij één klantenbeheerder liggen. Nu hebben die elk 223 opvanginitiatieven in hun portefeuille: dat is een veel te zware werklast.

De onderzoekscommissie rept niet over de besparingen bij het agentschap, die tot die werklastverhoging hebben geleid. Maar ze zegt wel dat het anders moet en dat er geïnvesteerd zal moeten worden. Er is personeelsversterking nodig, zowel bij klantenbeheer als bij Zorginspectie. Karine Moykens, leidend ambtenaar bij Zorginspectie, heeft daar eerder al bij de minister om verzocht. Ze vroeg achttien bijkomende inspecteurs. De Vlaamse regering ging niet op die vraag in. Er zijn er voorlopig maar drie extra aangeworven.

De onderzoekscommissie neemt het de leidende ambtenaar van Opgroeien kwalijk dat ze de ­tekorten in haar administratie niet gesignaleerd heeft. 'Ze legde geen aangepast personeelsplan voor, ondanks het gebrekkige IT-systeem en het hoge verloop en het grote ziekteverzuim op de dienst klantenbeheer', aldus Katrien Schryvers (CD&V).

Blanco strafregister

Er gaan ook aanbevelingen naar de Zorginspectie, die korter op de bal moet spelen, meer naar ouders moet luisteren en heldere rapporten moet schrijven en die ook openbaar moet maken. Opmerkelijk: van al wie in de kinderopvang werkt en al wie met een onthaal­ouder samenwoont, zal een blanco strafregister worden gevraagd. Dat moet driejaarlijks worden aan­geleverd.

Veerle Beel ■

 

Lees ook volgende artikels over dit thema:

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is