Aanbevelingen Coronacommissie omtrent kinderopvang en mantelzorg

Door Koen Daniëls op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Elke ouder, of die nu telewerkt of niet, wordt geconfronteerd met de uitdaging om werk en gezin te combineren, zeker in coronatijden. “Daarom moet kinderopvang open blijven voor alle gezinnen met jonge kinderen, ook als de ouders niet in een essentiële sector werken. Bij het uitwerken van draaiboeken, financiële compensaties en opleidingsinitiatieven en het verdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen moet er expliciete aandacht gaan naar de specifieke noden van de kinderopvanginitiatieven”, zegt indiener Koen Daniëls. “Gerichte aandacht en ondersteuning is ook nodig voor onze mantelzorgers, die veelal niet aan een voorziening gekoppeld zijn maar wel een essentiële rol vervullen."

De volledige tekst van de resolutie kan u hiernaast lezen. De voorstellen omtrent kinderopvang en mantelzorgn kan u hieronder al bekijken :

- Houd de kinderopvang steeds beschikbaar voor alle gezinnen met jonge kinderen, ook als de ouders in een niet-essentiële sector werken.
- Zet er op in om ook kwetsbare gezinnen te bereiken zodat ze hun kinderen sneller terug naar de opvang brengen na een periode van opvang thuis.
- Heb aandacht voor alle opvanginitiatieven, zowel de groepsopvang (kinderdagverblijven) als de gezinsopvang (onthaalouders en hun gezin) bij het opmaken van maatregelen, draaiboeken en richtlijnen.
- Zet in op digitale communicatie, ook met de ouders, maar verlies gezinnen/ouders die niet over internet of computer beschikken niet uit het oog.
- Zoek manieren om ouderparticipatie en contacten met alle gezinnen en in het bijzonder de kwetsbare gezinnen, in stand te houden. Zet daarbij in op zowel digitale als face-to-face contacten.
- Zorg ervoor dat scholen, opvanginitiatieven, jeugdwerk en/of lokale besturen hun werking maximaal op elkaar afstemmen zodat bij eventuele (tijdelijke) sluiting van (een deel) van de school er steeds opvang is.
- Behoud de eigen dienstverlening van Kind&Gezin en de kinderwerkingen van de Huizen van het Kind voor gezinnen met jonge kinderen.
- Zorg voor de nodige compensatieregelingen zodat kinderopvang als cruciale sector financieel leefbaar blijft, werknemers niet zonder inkomen vallen en de opvangopen kan blijven.
- Verdiep in de buitenschoolse opvang het partnerschap tussen initiatieven, lokale besturen en onderwijs vanuit hun gedeelde verantwoordelijkheid om te voorzien in een - kwaliteitsvolle noodopvang en vakantiewerking tijdens bijzondere coronamaatregelen die de normale werking van (kleuter)scholen en jeugdwerk in het gedrang brengen.

- Erken de rol van mantelzorgers en vrijwilligers en betrek hen bij de maatregelen die genomen worden. Definieer mantelzorg en vrijwilligerswerk ook als essentiële zorg- en dienstverlening (en dus essentiële verplaatsing) en voorzie ook voor hen gerichte vorming.
- Werk een kader uit dat mantelzorgers die zorgen voor iemand die tot de risicogroep behoort, toegang geeft tot prioritaire testen, wat in overeenstemming is met hun functie van essentiële zorgverlener.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is