Voorstel van resolutie niet-gemaakte kosten studenten

Door Koen Daniëls op 20 mei 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Heel wat studenten bevinden zich in een moeilijke situatie ten gevolge van de beperkende corona-maatregelen. Zij kozen ervoor om tijdelijk hun kot niet meer te gebruiken. Ondanks het niet-gebruik blijven de vaste kosten voor bv. elektriciteit, water en verwarming ondertussen wel doorlopen. Zowel minister van Wonen Matthias Diependaele als minister van Onderwijs Ben Weyts riepen de verhuurders en onderwijsinstellingen op om zich flexibel en menselijk op te stellen.

De meerderheidspartijen scharen zich achter deze oproep in een resolutie, die vandaag werd goedgekeurd in het Vlaams parlement.

“De overheid kan niet ingrijpen in een privaatrechtelijke huurovereenkomst die gesloten werd tussen de huurder en de verhuurder. Daarom vragen we de Vlaamse Regering om in overleg te gaan met de huurders- en verhuurdersorganisaties en instellingen hoger onderwijs om te onderzoeken of vermeden kan worden dat niet gemaakte kosten bij huurcontracten voor de huisvesting van studenten worden doorgerekend. Daarnaast vragen we in navolging van de vraag van de minister van Onderwijs om specifiek voor die studenten die omwille van Corona uit het hoger onderwijs dreigen te vallen een versterking via de sociale studentenvoorzieningen uit te werken”, duidt Koen Daniëls.

De voorbije weken zijn al belangrijke maatregelen genomen ter ondersteuning van de studiebeursstudenten. Zo blijft een beursstudent die zijn of haar kot vroeger opzegt, en bijgevolg minder dan acht maanden een kot heeft, wel nog steeds zijn studietoelage behouden. Daarnaast werkt de Vlaamse Regering met een expertencomité aan een globaal relanceplan.

De tekst van de aangenomen resolutie kan u hiernaast terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is