Vlaams Parlement maakt opleiding ‘basisverpleegkundige’ mogelijk

Door Koen Daniëls op 13 juli 2023
Thuisverpleging

Het Vlaams Parlement stemt vandaag een decreet waarbij de HBO5-opleiding verpleegkunde wordt omgevormd naar de opleiding ‘basisverpleegkundige’. Die omvorming is nodig na een federale wetswijziging, waarbij het beroep van verpleegkundige door een advies van de Europese Unie wordt opgedeeld tussen ‘basisverpleegkundige’ enerzijds en ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg’ anderzijds. Aan de hand van een voorstel van decreet maakt het Vlaams Parlement nu mogelijk dat de nieuwe opleiding tot ‘basisverpleegkundige’ vanaf 1 september 2023 van start gaat in opvolging van de bestaande HBO5-opleiding verpleegkunde.

De HBO5-opleiding tot verpleegkundige wordt georganiseerd door scholen voor voltijds secundair onderwijs in een samenwerkingsverband met een hogeschool. De opleiding begon oorspronkelijk als aanvullend secundair beroepsonderwijs en was toen gekend als de vierde graad verpleegkunde.

De Europese Commissie bezorgde België een met redenen omkleed advies waarin ze stelt dat de HBO5-opleiding verpleegkunde niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in Europese richtlijnen. Vlaanderen heeft er steeds voor gepleit om een opleiding in de verpleegkunde op niveau HBO5 te behouden. De federale regering besloot daarom de opleiding om te vormen tot een nationaal beroep, waardoor niet langer aan alle Europese bepalingen en richtlijnen moet worden voldaan. Het Vlaams Parlement zorgt in navolging van de federale regelgeving nu voor een decretale basis.

Hoofdindiener Koen Daniëls spreekt van een noodzakelijke decretale aanpassing. “Het belang van verpleegkundigen kan niet genoeg worden benadrukt. Het is daarom van essentieel belang dat alle talenten een opleiding tot verpleegkundige kunnen volgen en blijven volgen zoals in Vlaanderen het geval is. De creatie van twee aparte, maar complementaire profielen is daarin een belangrijke stap. Het is daarbij belangrijk dat in HBO5-opleiding men nog steeds wordt opgeleid tot verpleegkundige: de basisverpleegkundige.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is