PFAS vervuiling in de Kattestraat (SGW)

Door Koen Daniëls op 24 januari 2024, over deze onderwerpen: PFOS onderzoekscommissie, Sint-Gillis-Waas

Bijna een jaar geleden bracht Koen Daniëls het dossier m.b.t. de PFAS vervuiling in de Kattestraat in Sint-Gillis-Waas aan het licht. Er waren verontrustend hoge PFAS-metingen (tot meer dan honderd keer de norm!) op dat terrein waar men grondwerken aan het doen was. Het gemeentebestuur is hier pas mee naar buiten gekomen toen Koen de situatie op de gemeenteraad aankaartte.

Tot op heden is dit terrein nog altijd niet afgedekt met folie. In combinatie met de overvloedige regen van de afgelopen maanden is er dus nog gigantisch veel PFAS uitgespoeld naar omliggende grachten.

Sinds het dossier aan het licht kwam, brengt Daniëls dit elke maand op de gemeenteraad als mondelinge vraag om de opvolging te verzekeren. Bijkomend volgt hij het dossier op in het Vlaams Parlement binnen de commissie Welzijn. Onlangs was er zelfs nog een hoorzitting rond het PFAS-bloedonderzoek waar hij de situatie naar voor bracht (bekijk zijn tussenkomst).

Door de vragen die Daniëls stelt en de opvolging die hij eraan geeft, komen er steeds meer zaken naar boven. Zo blijkt dat het stort van de gemeente Sint-Gillis-Waas enkel gebruikt mocht worden voor huishoudelijk afval en niet-gevaarlijk bedrijfsafval. In de feiten is er weldegelijk ander afval gestort. De buurtbewoners hebben dit in het verleen reeds gesignaleerd aan het gemeentebestuur, maar hier werd steevast niet naar geluisterd.

Het is ondertussen zo ver gekomen dat op 12 juli 2023 een PV werd opgemaakt door de dienst handhaving van het departement omgeving voor een illegaal slibstort met een heffing. Logisch, want andere rioolkolkreinigers moeten dat slib afvoeren naar een slibverwerker en slib is geen “propere” afdeklaag. Dat PV heeft men tot vandaag stil gehouden, maar het gaat wel om 7.500 euro per dag. Wanneer Daniëls vervolgens wijst op de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur schuiven ze dit af op Interwaas. Echter is het het gemeentebestuur dat op het eigen grondgebied instaat voor toezicht, veilligheid, melding...

Daniëls vraagt al maanden dat er bij de buurtbewoners die dat willen stalen worden genomen van én grondwater én putwater én grond en dat zowel voor wat betreft PFAS maar ook voor de stoffen die in het onderliggend stort zijn gevonden.  Daar de waterlopen in de buurt ook stevig vervuild zijn bestaat de kans dat het ook verder zit.  Er is hier en daar een staal genomen, maar te beperkt.

Vandaag wil het gemeentebestuur naar het kabinet Demir gaan om een oplossing te vinden en het gemeentebestuur probeert daarbij de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven voor het verleden, maar dat is niet correct.

Bekijk hier de reportage die TV Oost maakte of lees de artikels die hierover verschenen:

- Interwaas loopt hoge heffingen op zolang het berg PFAS-slib niet afvoert van stort: “We overleggen nog met minister over andere oplossing”, Het Nieuwsblad, 24 januari 2024, online 
- 20.000 ton PFAS-slib moet weggehaald worden van stort in Kattestraat: “We proberen nog andere oplossing te onderhandelen bij minister”, Het Laatste Nieuws, 24 januari 2024, online
- Interwaas moet al meer dan miljoen euro ophoesten voor niet afvoeren van PFAS-slib op stort: “We overleggen nog met minister over andere oplossing”, Het Nieuwsblad, 24 januari 2024, online

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is