Opvolging van beslissingen Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang

Door Koen Daniëls op 10 oktober 2022, over deze onderwerpen: Kinderopvang

In juli formuleerde de onderzoekscommissie voor de veiligheid in de kinderopvang maar liefst 75 aanbevelingen. Deze werden bezorgd aan minister Crevits (CD&V) en haar kabinet. “We hebben hard gewerkt aan het rapport dat aan de minister werd bezorgd. Als parlementslid zal ik er dan ook op toezien dat men aan de slag gaat met onze aanbevelingen.”, stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, tevens voorzitter van de onderzoekscommissie.

De onderzoekscommissie voor de veiligheid in de kinderopvang

Begin 2022 kwamen er veel onrustwekkende berichten over wanpraktijken in bepaalde kinderdagverblijven. Deze werden meermaals besproken in de commissie welzijn en de plenaire vergadering. “Eerst en vooral wil ik benadrukken dat de overgrote meerderheid van de kindbegeleiders en opvanginitiatieven schitterend werk leveren. Maar als ouder ben ik mij bewust van de bezorgdheden van ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen. Je hoopt dat je kostbaarste geschenk in goede handen is en dat ze je op het einde van de dag met een lach op hun gezicht terug kan ophalen. We mogen dan ook verwachten dat wanneer een vergunning van Kind & Gezin aan de muur hangt, de kinderopvang te vertrouwen is. Dat bleek in sommige situaties niet het geval te zijn en toen de berichten aan het licht kwamen, wou ik duidelijkheid. Hoe kon dit gebeuren? Hoe komt het dat de inspectie deze elementen niet opving? Wat gebeurde er met klachten van ouders?” vertelt Daniëls.

Na de berichtgeving over het overlijden van een zes maanden oud meisje in een kinderdagverblijf in combinatie met de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in een aantal kinderopvanginitiatieven, werd er ingegrepen. Om te achterhalen waar het fout liep bij de procedures werd op 16 maart 2022 de ‘onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang’ geïnstalleerd. Daarbij werd Koen Daniëls verkozen als voorzitter van de onderzoekscommissie.

De commissie ging officieel van start op 1 april 2022. Nadien werden er elke vrijdag hoorzittingen georganiseerd waarbij medewerkers van het Agentschap Opgroeien, vertegenwoordigers van Kind en Gezin en de Zorginspectie… aan bod kwamen. Tijdens de laatste hoorzitting werd toenmalig minister Beke bevraagd. “Als minister van welzijn had hij de bevoegdheid om toe te zien op het werk van het Agentschap Zorg en Gezondheid en Opgroeien.”, duidt Daniëls.

Rapport met conclusies en 75 aanbevelingen

4 maanden na de start van de onderzoekscommissie werd het verslag voorgesteld. “Het waren intensieve en constructieve debatten die resulteerden in een degelijk rapport met concrete aanbevelingen en één duidelijk doel: ouders moeten zeker kunnen zijn dat een crèche, vergund door Kind & Gezin, maximaal veilig is.”, stelt Daniëls.

De geformuleerde aanbevelingen focussen onder andere op het klachtenbeleid, de werking van de zorginspectie en het Agentschap opgroeien. Zo moet er gewerkt worden aan een betere klachtenbehandeling met één centraal punt, is een hervorming van de inspectie nodig en moet er gekeken worden naar een verlaging van het maximaal aantal kinderen per begeleider. Bijkomend moet de rol van de lokale overheid uitgeklaard worden, moet er gewerkt worden aan actieve openbaarheid van klachten en inspectieverslagen, moet er een eenduidige klachtenbehandeling zijn en moet er sprake zijn van meldingsplicht voor alle betrokken partijen.

Verder is een hogere urgentie en beter management van het Agentschap Opgroeien aan de orde. Daarbij speelt de politiek een rol. “Toenmalig minister Beke gaf tijdens de hoorzittingen aan dat hij te veel vertrouwen had in het Agentschap Opgroeien. Dat werd bevestigd door de onderzoekscommissie. De minister had doortastender moeten ingrijpen. Het is dan ook aangewezen dat huidig minister Crevits het Agentschap beter controleert en doortastender ingrijpt wanneer dit soort signalen doorkomen.”, vervolledigt Daniëls.

Aan de slag met het rapport

De onderzoekscommissie diende bij het verslag een vraag in voor een jaarlijkse rapportage over de aanbevelingen die gedaan werden. Daar wil Koen Daniëls echter niet op wachten. “De aanbevelingen werden gedaan voor het parlement in reces ging. We zijn nu twee maanden verder waardoor er reeds stappen ondernomen kunnen zijn. Het is onze plicht als Vlaams Parlementsleden om deze stappen op te volgen en de minister te controleren. Dat zal ik dan ook doen.”, besluit Daniëls.

Investeringen in de kinderopvang

Om de kinderopvang verder te versterken worden verschillende maatregelen genomen en middelen voorzien. Er wordt 115 miljoen euro voorzien voor extra kinderopvang. Daarnaast wordt er in de gezinsopvang 1.014.000 euro voorzien voor de gelijkschakeling van trap 2B naar trap 2A en het versterken van trap 1. Voor de gelijkschakeling van trap 2B naar trap 2A, het versterken van trap 1 en het optrekken van trap 0 en trap 1 naar trap 2A in de groespopvang voorziet men 90.536.000 euro.

De investeringen werden door Koen toegelicht tijdens het debat in De Zevende Dag:

Bron: De Zevende Dag, 9 oktober 2022, vrt.nu

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is