Oproep tot bekendmaking inspectieverslagen kinderopvang

Door Koen Daniëls op 26 oktober 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang

In Vlaanderen kunnen mensen die een weigering krijgen voor een kinderopvanginitiatief eenvoudig een nieuw initiatief opstarten dat wel vergund wordt. “Als ouders is het enkel mogelijk om de inspectieverslagen te raadplegen na aanvraag. Een zeer omslachtige procedure”, stelt Koen Daniëls. Hij roept daarom op om de historie van de persoon van het opvanginitiatief op te nemen en de verslagen publiek te maken.

 

Negatieve inspectieverslagen

Bij een aantal organisatoren van kinderopvang zijn negatieve evaluaties en rapporten te vinden van de Zorginspectie. Deze situatie kaartte Koen Daniëls, Vlaams Parlementslid N-VA, aan in de commissie van welzijn op 18 februari 2020. Hij stelde dat het vooral ging om “klachten met betrekking tot hygiëne, verzorging, overbezetting, pedagogische aanpak, contractuele geschillen, lichamelijke veiligheid enzovoort”. Het ging daarbij niet om kinderopvanginitiatieven waar een keer iets mis gaat, maar wel bij initiatieven waar jaar op jaar een negatief rapport wordt geschreven. Tijdens de commissie deed Daniëls de oproep om in de vergunningsvoorwaarden de historiek van de aanvrager op te nemen en de inspectieverslagen openbaar beschikbaar te stellen. Op 9 juni 2020 kaartte Koen Daniëls de situatie opnieuw aan.

 

Historiek in vergunningsvoorwaarden

Op dit moment heeft de inspectie de mogelijkheid rekening te houden met ‘andere elementen’, zoals de voorgeschiedenis van de persoon, om een oordeel te vellen over het opvanginitiatief als die een gegronde indicatie vormt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. “Iets dat omzichtig moet worden aangepakt”, volgens minister Beke.
“Het is opmerkelijk dat de mogelijkheid bestaat om een vergunning te weigeren voor de historiek, maar dat dit nog niet is gebeurd bij de verschillende casussen die we zien in Vlaanderen.”, reageert Koen Daniëls. Hij roept dan ook op om dit te herbekijken en de historiek expliciet op te nemen als element zodat het voor iedereen duidelijk is.

 

Openbaarheid inspectieverslagen kinderopvang

Tot op heden is het enkel mogelijk om een inspectieverslag te verkrijgen na aanvraag. “Het gaat hierbij om een passieve openbaarheid, waarbij het moeilijk is om de verslagen te vinden”, reageert Daniëls. Hij stelde dan ook opnieuw de vraag om de verslagen openbaar te maken voor iedereen.
In tussentijd blijkt dat er een traject is opgestart om de inspectieverslagen van kinderopvanginitiatieven actief bekend te maken. “Ik ben blij te horen dat de minister werk maakt van het voorstel om de verslagen publiek te maken.”, besluit Koen Daniëls.

 

Meer info over de vraag om uitleg betreffende transparantie bij de opvolging van kinderdagverblijven, lees ook:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1371147...

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1396190...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is