Ongepaste goednieuwsshow over centen in Sint-Gillis-Waas

Door Koen Daniëls op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Burger en ondernemer rijden gat dicht

De N-VA fractie erkent dat het opstellen van de aanpassing van het meerjarenplan en de begroting 2023 geen sinecure is, gelet op de gestegen loonkosten, de hoge inflatie en de gestegen energie- en grondstofprijzen. Echter, de meerkosten worden niet opgevangen door aangepast beleid van het college van burgemeester en schepenen.   “Het zijn de extra inkomsten uit de belastingen die bij aanvang van de bestuursperiode werden verhoogd die de rekening nog een beetje op peil houden. Het zijn dus de gezinnen, de burgers, handelaars en ondernemers van Sint-Gillis-Waas die het financiële gat dicht rijden” aldus N-VA gemeenteraadsleden Denis D’hanis en Daniëls.  “In het meerjarenplan is geen enkele structurele besparing terug te vinden en worden een aantal eenmalige subsidies en inkomsten, zoals de overschot op het vaccinatiecentrum,  behandeld alsof die elk jaar binnenkomen.

 

Veel beloftes, weinig realisaties

De N-VA fractie is niet onder de indruk van de goed nieuwsshow over de investeringen.  Uit de onafhankelijke analyse van BDO blijkt dat Sint-Gillis-Waas slechts 47% van zijn investeringen realiseert.  Het laagste van heel het Waasland.  Stekene, Beveren, Sint-Niklaas, scoren ver boven de 60%. “De voorgestelde investeringen zijn vooral plannen, studies en goede voornemens.  De broodnodige werken ter voorkoming van wateroverlast, aanleg nieuwe rioleringen en degelijke fiets- en voetpaden worden uitgesteld. Hoe lang belooft men al de Baarstraat aan te pakken, maar zonder resultaat. De balans blijft financieel positief, als je geen geld uitgeeft en de burgers veel belooft” analyseren D’hanis en Daniëls.

 

Onlogische opvolging van werken

We stellen met N-VA vast dat een aantal investeringen niet in de juiste volgorde gebeuren.  Gaverstraat en Stationstraat lopen onder water omdat de afvoer stropt in de kapotte rioleringen van de Houtvoortstraat.  “Men gaat dan wel de Houtvoortsite heraanleggen om daar water te bufferen van Stationstraat en Gaverstraat, maar het water geraakt er niet omdat de rioleringen van de Houtvoortstraat niet eerst worden aangepakt.” 

 

Weggegooid geld en onafgewerkte projecten

Met N-VA stellen we vast dat er heel wat geld wordt verkwanseld of ingrepen veel duurder zijn door slechte lastenboeken of onvoldoende opvolging. De geboortebossen van 2018 tot 2021 zijn allemaal verloren gegaan door ze geen water te geven of te onderhouden.  Die moeten allemaal opnieuw aangeplant worden. Een aantal gevels van het parochiehuis in De Klinge zijn nog niet afgewerkt en de regiekamer kan nog niet gebruikt worden omdat het niet in het lastenboek zat.  Overal worden er stukken wegen geverfd die een paar maanden later al afgesleten zijn en dan opnieuw moeten gebeuren.  En zo zijn er nog tal van voorbeelden

 

Schuld stijgt. Volgende meerderheid en generaties draaien daarvoor op

“In tegenstelling wat de burgemeester verklaart, daalt de leningslast niet. In 2019 was er een schuld van  21 miljoen euro en in 2025 zal de schuld 25 miljoen euro bedragen! Tijdens deze legislatuur is er voor 13 miljoen euro geleend, die te weinig en vertraagd wordt terugbetaald. Ondertussen stijgt de rente. Dus van enige schuldafbouw is geen sprake” stelt D’hanis scherp.

De schuld van 25 miljoen euro zal door de volgende generaties moeten betaald worden.  De combinatie van vertraagde investeringen, het niet aflossen van de schuld en het niet voorzien van reserves om meerkosten op te vangen, duwt deze meerderheid alles verder. “De N-VA fractie wil niet dat de volgende bestuursmeerderheid en generaties opdraaien voor de kosten en gestegen schulden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is