Onderzoekscommissie Kinderopvang rondt werkzaamheden af

Door Koen Daniëls op 13 juli 2022, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Vijf maanden na het tragisch overlijden van een baby in een crèche in de Gentse deelgemeente Mariakerke, komt de Onderzoekscommissie Kinderopvang in het Vlaams Parlement nu met conclusies en aanbevelingen. Na meerdere meldingen in verschillende kinderdagverblijven, over heel Vlaanderen, richtte het Vlaams Parlement de onderzoekscommissie op. Voorzitter van die commissie, Koen Daniëls (N-VA), dankt alle partijen die rond te tafel bleven zitten: “We hebben enkele weken heel intense en constructieve debatten gevoerd. Vandaag kunnen we een degelijk rapport voorleggen met concrete aanbevelingen met één doel voor ogen: ouders moeten zeker kunnen zijn dat een crèche, vergund door Kind & Gezin, maximaal veilig is.”

De onderzoekscommissie komt na een tiental hoorzittingen en de screening en analyse van duizenden documenten tot een stevig rapport met vaststellingen, conclusies en 75 concrete aanbevelingen. Die handelen onder andere over het klachtenbeleid, de werking van de Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien.

Vlaams Parlementslid Freya Perdaens: “Deze aanbevelingen stellen de veiligheid van het kind áltijd voorop. Het voorzorgsprincipe is de basis waaruit we steeds moeten vertrekken. Die aanbevelingen moeten kinderen en hun ouders ten goede komen. Maar ook de mensen in de kinderopvangsector en bij administratie zoals Agentschap Opgroeien en de Zorginspectie hebben baat bij de adviezen en de daaruit volgende aanpassingen. Hiermee moeten ze grondig aan de slag.”

Perdaens is tevreden met het rapport van de onderzoekscommissie. “We hebben nu 75 aanbevelingen klaar. Daar moet de minister en haar administratie nu mee aan de slag. Heel wat aanbevelingen, die gaan van betere informatiedoorstroming, efficiëntere handhaving, de uitbouw van een performanter IT-systeem, maar ook bijvoorbeeld de evaluatie van de kindbegeleiderratio.”

De onderzoekscommissie spreekt zich ook uit over de verantwoordelijkheid, zowel bij administratie al politiek. Daniëls: “Het dossierbeheer van het Agentschap Opgroeien kan omschreven worden als een ‘puinhoop’. Er wordt te veel naar inspectie en handhaving gekeken vanuit een strikt juridische logica. Het gebrek aan urgentie, de manke organisatie en het management van het Agentschap Opgroeien moet dringend worden bijgestuurd.”

Ook over de politieke verantwoordelijkheid spreekt de onderzoekscommissie zich uit. “Minister Beke heeft tijdens de hoorzittingen ook zelf aangegeven te veel vertrouwen te hebben gehad in het Agentschap Opgroeien. Maar de onderzoekscommissie komt tot de conclusie dat de minister doortastender had moeten ingrijpen”, concludeert Daniëls.

Ten slotte vraagt de onderzoekscommissie een jaarlijkse rapportage over de aanbevelingen die door de onderzoekscommissie worden gedaan.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is