Koen Daniëls wil niet dat kinderdagverblijven zomaar kunnen herbeginnen na negatief rapport

Door Koen Daniëls op 20 februari 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang
Koen Daniëls

 “We geven ons kostbaarste bezit na enkele maanden af in de kinderopvang. Het is niet meer dan logisch dat we als ouder inzicht hebben in de kwaliteit en de historiek van die kinderopvang.” Als het van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls afhangt, komen de inspectieverslagen van kinderopvanginitiatieven binnenkort online, net zoals in het onderwijs. 

Opvolging negatief rapport

Hoe volgt de zorginspectie negatieve rapporten bij crèches op? Vlaams Parlementslid Daniëls stelde de vraag aan de bevoegde minister. Aanleiding zijn enkele zorgwekkende mails over de kwaliteit van bepaalde kinderopvanginitiatieven. “Het gaat over opvangmogelijkheden waarover in het verleden keer op keer een negatief rapport werd opgesteld, maar die door een naamsverandering of oprichting van een nieuwe rechtspersoon steeds opnieuw konden herstarten met dezelfde personen en met opnieuw dezelfde of gelijkaardige problemen.” 

Sommigen beginnen onmiddellijk opnieuw

In het verleden was het regelgevend niet mogelijk om een kinderopvang te sluiten. Een voorziening die haar erkenning of attest van toezicht verloor, kon nadien simpelweg verder werken als ‘gemelde kinderopvang’. Met de invoering van de vergunningsplicht is dat achterpoortje sinds 1 april 2014 gesloten. Toch we stellen vast dat sommige personen bij (dreigende) sluiting dadelijk opnieuw beginnen.

Strengere startvoorwaarden zijn logisch

Koen Daniëls wil een stap verder gaan: “Er bestaan al heel wat wettelijke mogelijkheden om te controleren en in te grijpen als er iets misloopt. Maar dat is telkens na de opstart en vaak na melding van problemen. Het is voor mij billijk en logisch om in de startvoorwaarden een bepaling op te nemen dat dezelfde organisator in een bepaalde periode voorafgaand aan de opstart, geen opvanginitiatief mag uitgebaat hebben dat gesloten werd of waar opeenvolgende schorsingen werden opgelegd. Ouders gaan er immers vanuit dat een initiatief dat mag starten ook ter goeder trouw is. Ik ben tevreden dat de minister hier niet principieel tegen is. Uiteraard blijf ik dit opvolgen en kijk ik uit naar de concrete uitwerking”.

Inspectieverslagen openbaar

Tevens pleit Daniëls ervoor om inspectieverslagen online beschikbaar te maken, wat reeds gebeurt voor scholen. “We geven ons kostbaarste bezit na enkele maanden af in de kinderopvang. Het is niet meer dan logisch dat we als ouder inzicht hebben in de kwaliteit en de historiek van een kinderopvanginitiatief, zoals aan hand van voorgaande controles en inspecties. Deze publiek bekend maken, lijkt me gerechtvaardigd. Zo kunnen ouders een meer gefundeerde beslissing nemen.” Een deel van de informatie zou natuurlijk wel geanonimiseerd moeten om in orde te zijn met de privacyregels. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is