In deze “curlingmaatschappij” moeten we jongeren handvaten geven om het eigen mentaal welzijn in handen te nemen

Door Koen Daniëls op 16 februari 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn

Sinds de coronapandemie staat het mentaal welzijn van onze hogeronderwijsstudenten hoger op de agenda. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls volgt dit thema, dat uit de taboesfeer werd gehaald, op. Hij heeft begrip voor studenten die druk ervaren bij de belangrijke beslissingen die ze maken met betrekking tot hun toekomst en daarbij te maken krijgen met hoge verwachtingen en verscheidene uitdagingen.

“Vandaag de dag weten studenten soms niet goed hoe ze moeten omgaan met tegenslagen en ze de hoop en verwachtingen die zijzelf en hun omgeving hadden niet kunnen waarmaken. Die tegenslagen is iets van alle tijden en inherent aan een studietijd in het hoger onderwijs en het leven op zich. We zijn echter beland in een ‘curlingmaatschappij’, waarbij de student, de leerling, het kind de curlingbal is op het ijs en de ouders, opvoeders, leerkrachten, heel de maatschappij daarvoor lopen met borstels en het ijs vlak schrobben zodat het kind op de meest egale manier door het leven kan glijden, zonder eender welke bobbel.  Zonder enige weerstand.  Zonder enige tegenslag.”, stelt Daniëls. “In het leven kom je echter bobbels tegen, of je dat nu wilt of niet. Dat kan al heel vroeg zijn, maar dat kan ook op latere leeftijd zijn. Wanneer studenten in moeilijke situaties terechtkomen moeten ze weten hoe ze deze kunnen aanpakken en hoe ze hier het beste mee omgaan. En die weerbaarheid, die veerkracht is niet iets wat we pas in het hoger onderwijs moeten versterken.  Dit moet reeds vroeger gebeuren en dienen we in onze maatschappij samen op te nemen.”

Dat neemt niet weg dat er vandaag een nood is in het hoger onderwijs.  Het aanbod dat reeds werd uitgewerkt door minister Weyts in samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) – bevragingen met betrekking tot mentaal welzijn, het bekendmaken van studentenpsychologen, aanbod online hulpverlening, ontwikkeling van de welzijnsmonitor. MoodSpace – wordt nu uitgebreid met een trainingspakket ‘samen zorgzaam’. Het gaat om een spoedcursus ontwikkeld door het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en professor Bruffaerts (KU Leuven) dat deel uitmaakt van het proactief beleid van hoger onderwijsinstellingen met betrekking tot mentaal welzijn. “Het pakket zorgt ervoor dat medewerkers van de instellingen, professoren en medestudenten opgeleid worden tot poortwachters. Zij leren emotionele signalen herkennen, deze bespreekbaar te maken en indien nodig gericht door te verwijzen”, verduidelijkt Daniëls.
De cursus wordt momenteel uitgerold in verscheidene hoger onderwijsinstellingen en is vrij beschikbaar op MoodSpace. Zo worden ook ouders en iedereen die geïnteresseerd is in mentaal welzijn van studenten bereikt.

Ondanks de coronapandemie, staat het mentaal welzijn van studenten hoger op de agenda. Dit zal niet meer veranderen en de focus op het mentaal welzijn zal blijven. “Mentaal welzijn zal altijd een belangrijk element blijven. Het is dan ook onze plicht om het beleid hierrond op te volgen en jongeren in de toekomst nog betere handvaten te geven om hun eigen welzijn in handen te houden”, besluit Daniëls.

 

Uit de tussenkomst van Koen Daniëls:

 

Bekijk de hele tussenkomst hier of lees het verslag via deze link.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is