Heraanleg Hogenakkerstraat gemiste kans door negeren constructieve voorstellen en inspraak inwoners De Klinge

Door Koen Daniëls op 2 oktober 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit Waasland, Sint-Gillis-Waas

De gemeente plant de heraanleg van de Hogenakkerstraat in De Klinge.  Zowel op de gemeenteraad als tijdens het inspraakmoment met de inwoners brachten we met N-VA punten aan ter verbetering van de ontwerpen.  Helaas negeert het schepencollege deze verzuchtingen van N-VA en de inwoners waardoor de situatie niet veiliger wordt gemaakt dan dat ze vandaag is.

 

N-VA stelt gescheiden fietspad van 1,5 m aan elke kant voor

“Het is een goede zaak dat de Hogenakkerstraat wordt heraangelegd.  De betonbaan zowel van de rijbaan als van de fietspaden aan elke kant van de weg is versleten.  Dat er een voetpad wordt voorzien op het braakliggend stuk langs de kant van de huizen is een goede zaak. Het is voor N-VA en de inwoners echt onlogisch dat er een dubbelrichtingsfietspad komt langs de kant van de akkers en dus de overkant van de dorpskern.  Met N-VA en de inwoners op de inspraakvergadering stelden we  voor om langs elke kant van de weg een fietspad te voorzien met de rijrichting mee.  Er is daarvoor immers ruimte genoeg.  Je zou dan langs de kant van de huizen een voetpad van 1,5m en een fietspad van 1,5m hebben afgescheiden van de rijweg en langs de overkant een afgescheiden fietspad van 1,5m.  Netto exact evenveel ruimteinname en nog steeds gescheiden van de rijweg. Maar dat wil de meerderheid van CD&V, vooruit en Groen niet. 

 

Fietsers moeten in ontwerp twee keer straat oversteken

Met ons N-VA-voorstel zouden fietsers die uit de wijken Panorex/Scheerdershof, Armand Wymeerschstraat  of uit het centrum van De Klinge komen en naar De Route rijden niet moeten overstekken.  In het ontwerp van de meerderheid moeten die allemaal de weg moeten oversteken naar de overkant voor een klein op het dubbel richtingsfietspad te rijden en moeten ze opnieuw de weg oversteken -in een bocht dan nog wel- ter hoogte van de Bergstraat om via het Koningsstraatje naar het fietspad De route te moeten rijden.  Dat zijn twee oversteekbewegingen en dus twee keer mogelijks gevaar.  Bovendien zijn er ter hoogte van Scheerdershof en Wymeerschstraat helemaal geen fietsovesteekplaatsen. N-Va wil geen fietsers op fietsoversteekplaatsen in bochten als “remmend element”.  Bovendien gaven de Klingenaren aan dan dat ze dan wel op het voetpad zullen fietsen om niet twee keer de straat te moeten oversteken met hun fiets, wat bewijst dat het ontwerp niet logisch is” aldus N-VA gemeenteraadsleden Walter Scheerders en Dirk Van Raemdonck uit de Klinge en fractievoorzitter Koen Daniëls. 

“De uitleg dat men een veilige fietsverbinding wil tussen De Route en De Koningsdijk kan ook gerealiseerd worden met het N-VA-voorstel van  afgescheiden fietspaden langs elke kant van de weg.  Immers bij latere doortrekking/heraanleg van de Koningshoeveweg die in het verlengde ligt van de Hogenakkerstraat, kan er daar ook een fietspad langs elke kant. En de uitvlucht dat er opritten van huizen zijn langs één kant van de straat is een reden die geen steek houdt.  De huizen die er staan hebben allemaal een voortuin én er is ook nog een voetpad waardoor er voldoende zicht is.  Verder in de Oude Molenstraat ligt het fietspad dan wel langs de kant van de huizen en in de Klingedijkstraat heeft men nog maar pas het fietspad langs de kant van de huizen vernieuwd.  Bovendien is een fietspad afgescheiden van de rijbaan van 1,5m breed is niet één of ander smal strookje en de adviezen in het fietsvademecum zijn geen verplichting en we zien deze breedte van 1,5m in vele gemeenten rondom ons. Door de keuze voor een dubbel richtingsfietspad kan men sowieso al geen subsidies krijgen van de hogere overheid” gaan de N-VA-ers verder.

 

Behoud het rondpunt

“Met N-VA en de inwoners hebben we ook opgeroepen om het rondpunt te laten liggen en niet te vervangen door een bocht met afslag naar de Bergstraat.  Het rondpunt is er vele jaren geleden net gekomen omwille van het onveilige kruispunt met de Bergstraat dat er was en waar helaas ook dodelijke slachtoffers zijn gevallen. “In het ontwerp van de meerderheid is het rondpunt nu vervangen door een lange bocht.  Met in die bocht twee oversteekplaatsen voor fietsers én een afslag naar de Bergstraat.  Dat is vragen voor problemen: zowel inzake kop-staart aanrijdingen aangezien er in die bocht dan plots een auto stil zal staan om in de Bergstraat te rijden alsook dat er twee keer in dubbele richting fietsers kunnen oversteken.  Als je een straat heraanlegd moet je het veiliger maken en conflicten vermijden.  Niet conflicten aanleggen zoals ze nu van plan zijn” aldus Van Raemdonck, Scheerders en Daniëls.  Het rondpunt is vandaag in het midden bovendien niet verhard, dus dat is ook geen reden om het weg te doen.

 

Bocht geeft aanleiding tot hogere snelheden

De bocht die nu is getekend zal net aanleiding geven tot veel hogere snelheden dan met het rondpunt het geval is. De zacht-glooiende verhoging zal die snelheid niet verlagen, het is immers geen drempel en de wagens zullen gewoon hun traject zonder gas te lossen kunnen verder rijden. Van rondweg rond De Klinge naar circuit rond De Klinge

 

Geen parking voor frituur

Op de hoek van de Hogenakkerstraat en de Koningshoeveweg hebben we nog de goed draaiende frituur ’t Gouden Frietje.  “Helaas zijn er in het ontwerp geen parkeerplaatsen in waterdoorlatende tegels voorzien op het pleintje recht over de frituur.  Alweer en gemiste kans, want de twee parkeerplaatsen aan de overkant van de straat zijn ruim onvoldoende. Ondernemen wordt zo alweer een stukje moeilijker gemaakt in onze gemeente”  gaan N-VA-ers Daniëls, Scheerders en Van Raemdonck verder.

 

Gemiste kans en inspraak genegeerd

Zowel inzake het fietspad van de Hogenakkerstraat als het rondpunt stellen we opnieuw vast dat het college van burgemeester (uit De Klinge) en schepenen koppig hun zin doen en constructieve, onderbouwde en positieve voorstellen van N-VA en inwoners negeren bij het uitgeven van meer dan 800.000 euro belastinggeld.  Alweer een gemiste kans om van een goed initiatief ook een gedragen en veilige realisatie te maken” besluiten de N-VA-ers.

 

Lees ook de artikels die hierover verschenen op Nieuwsblad.be en HLN.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is