Europese gehandicaptenkaart: erkend door politie Waasland-Noord, genegeerd door gemeente Sint-Gillis-Waas

Door Koen Daniëls op 24 november 2020, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas – N-VA Sint-Gillis-Waas vraagt in deze Corona-tijden extra aandacht voor personen met een beperking.   “We willen het gebruik en de (h)erkenning van de European Dissability Card (EDC of Europese gehandicaptenkaart) verruimen. Houders van een  EDC-kaart kunnen objectief aantonen dat ze een beperking hebben en op basis daarvan kortingen krijgen of bepaalde ondersteuning.  Bovendien kan men met de EDC-kaart ook niet-zichtbare beperkingen zoals autisme aantonen” aldus Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA).

 

Kaart zonder voordelen in gemeente

Tijdens de gemeenteraad van oktober legde N-VA raadslid Denis D’hanis nogmaals de erkenning van de EDC-kaart op tafel, maar de CD&V-Groen/Sp.a meerderheid heeft echter tegen het  voorstel gestemd.  “Onbegrijpelijk” zo oordeelt initiatiefnemer D’hanis (N-VA).”We stelden voor om als gemeente bij het EDC-project aan te sluiten.  Het gemeentebestuur communiceert wel over hoe de kaart kan aangevraagd worden, maar in Sint-Gillis-Waas ben je er niet niets mee: geen voordelen én geen ondersteuning omdat de lokale meerderheid er geen budget voor wil voorzien.  De oproep om de kaart automatisch toe te kennen, kunnen we alleen maar steunen.  Maar dat is dan een oproep aan hun eigen CD&V-minister Beke, doch de kern van ons voorstel blijft dat de EDC-kaart ook in onze gemeente een betekenis moet hebben.  Erg om vast te stellen dat men zelfs in tijden van Corona daar geen euro voor over heeft en niet wil inzien dat ondersteuning soms echt nodig is” stelt D’hanis.

 

EDC wel erkend door politie Waasland-Noord

N-VA Sint-Gillis-Waas bleef niet bij de pakken zitten en op 29 oktober zette politie- en gemeenteraadslid Nico De Wert (N-VA) de EDC-kaart op de agenda van de politieraad.  Daar werd wel gevolg aan gegeven.   “Ik ben tevreden dat korpschef Mares en de politieraad dadelijk de meerwaarde inzagen van EDC voor zowel de politie als personen met een beperking.  Door deze kaart kan de houder aantonen dat hij of zij een beperking heeft waar met rekening moet gehouden worden. Zo kan het voorvallen dat een persoon omwille van zijn beperking onduidelijk spreekt en evenwichtsstoornissen vertoont. Met de EDC-kaart kan de houder verklaren dat deze zaken misschien eerder te wijten zijn aan een beperking dan aan overmatige alcoholconsumptie.  Ook voor personen met autisme, die in paniek slaan als structuur wordt doorbroken, kunnen in relatie met de politie lastige situaties vermeden worden als ze de agenten kunnen informeren van hun handicap” aldus De Wert.  In de nabije toekomst zullen agenten worden opgeleid en gesensibiliseerd over deze kaart.

 

Wel in Vivaldi-akkoord, niet in Sint-Gillis-Waas

Fijntjes moet opgemerkt worden dat in het federale regeerakkoord, waar CD&V, Groen en Sp.a deel van uitmaken, deze European Dissability Card expliciet wordt vermeld en dat CD&V voorzitter Coens zijn CD&V mandatarissen heeft opgeroepen werk te maken van deze kaart.  Het is dan ook raar dat deze meerderheid dit punt heeft weggestemd.  Gelukkig ziet de politie er wel de meerwaarde van in.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is