BIN’s verder uitbouwen en ook bij heterdaad ’s nachts een tekstbericht

Door Koen Daniëls op 24 januari 2023, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Eerste BIN in 2017

“Naar aanleiding van een inbrakenplaag  in Meerdonk in 2017, kwam ik toen op het idee om een buurtinformatienetwerk (BIN) op te richten zodat de buurtbewoners geactiveerd werden om mee een oogje in het zeil te houden onder de vleugels van de politie. Op dat moment waren er nog geen BIN’s actief in onze politiezone waardoor gemeentebesturen, politie of burgers er nog geen ervaring mee hadden. Op de informatieavond die ik in oktober 2017 organiseerde, was er een zeer grote belangstelling.  Het Chirolokaal van Meerdonk was nagenoeg  te klein. Vlaams Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls, die in het verleden nog mee had gewerkt aan de uitrol van het Integrale Veiligheidsplan -waar BIN’s deel van uitmaken-, gaf toelichting en uitleg over de werking van een BIN” schetst Nico de Wert het ontstaan van de eerste BIN in de politiezone.

Fier als eerste oprichter, nu verder uitbouwen

De afgelopen vijf jaar zijn er tientallen BIN’s bijgekomen in onze politiezone (in Sint-Gillis-Waas heeft bijvoorbeeld elke deelgemeente sindsdien zijn eigen BIN). Deze hebben ondertussen in deze periode ook hun nut bewezen. Onze politiezone Waasland-Noord is hier ook met aan de slag gegaan zodat er een goede BIN-werking in de zone aanwezig is. “Het is dus met fierheid dat ik vanavond ook aanwezig ben op dit jubileum, ook om de  BIN’s verder uit te bouwen en slagkracht te geven” geeft De Wert nog mee.

Niet enkel telefonisch, maar ook met een tekstbericht

Het is  niet enkel terugblikken, maar ook vooruit kijken. We moeten ook evalueren wat er beter kan of wat er kan bijgestuurd worden. “Belangrijk daarbij is dat burgers niet enkel na een inbraak of bij de organisatie van een politieactie een bericht krijgen, maar ook maximaal betrokken worden om daders te proberen oppakken” aldus De Wert.

“Met N-VA Sint-Gillis-Waas vragen we om ook ’s avonds laat  en ’s nachts het BIN te activeren.  Dan gebeuren er immers ook heel wat inbraken.  Er zijn duidelijke criteria  -onder andere heterdaad- waardoor het aantal BIN-meldingen die het beleid activeert ’s avonds laat en ’s nachts zeer beperkt zijn.  Bovendien staat wie zich inschrijft in een BIN daar ook voor open. 

We stellen voor om dan niet met een telefoonoproep te werken, maar met een tekstbericht zoals een sms of whatsapp. ’s Nachts een telefoon krijgen, kan immers wel wat stress geven. Een tekstbericht daarentegen heeft niet die impact en heeft het voordeel dat je het bericht ook nog eens kan nalezen.  Een persoonsbeschrijving of een nummerplaat in een gesproken telefonisch bericht – zoals nu- kan je niet altijd onthouden. 

Als er met Whatsapp zou gewerkt worden, kan het beleid ook instellen dat een bericht maar een beperkte tijd zichtbaar blijft in het licht van de privacy. Voor de duidelijkheid, het zijn niet burgers die berichten rondsturen naar de BIN-leden, maar wel de politie.  

Technisch kan het met tekstberichten, want dat zien we in andere politiezones en bovendien krijgen BIN-leden vandaag al een sms als er geen verdachten gevonden zijn.  We roepen op om het ook in onze politiezone op die manier uit te rollen” aldus politieraadslid Nico De Wert en N-VA Volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.

We hebben reeds aandacht voor GDPR, namelijk in ons voorstel om met Whatsapp te werken.  Stellen dat tekstberichten omwille van GDPR/privacy niet kan, is dus feitelijk en legistiek niet juist. Zie ook andere politiezones.  Meer zelfs, als nu het gesproken bericht op je voicemail staat blijft het staan.  Vandaar ons voorstel om met Whatsapp te werken.  Daar kan je instellen "Berichten met vervaldatum 24u, 7 dagen".  Kijk maar in je whatsapp in een groep waar jij beheerder bent.  Klik op de groep bovenaan en dan zie je staan "berichten met vervaldatum. Zie bijlage als voorbeeld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is