19,5 miljoen euro stroomt jaarlijks van scholen richting de onderwijskoepels

Door Koen Daniëls op 6 juli 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs

Een groot deel van de financiële middelen van scholen stromen door naar de koepels. Dat blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) aan minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA). “In 2019 ging het om een totaalbedrag van 19,5 miljoen euro. Het katholiek Onderwijs Vlaanderen haalde maar liefst bijna 15 miljoen euro op bij de scholen, en staat daarmee eenzaam bovenaan het lijstje. De eerst volgende in de rij, het OVSG, volgt op grote afstand met ruim 3 miljoen euro”, stelt Daniëls.

Via een schriftelijke vraag peilde Daniëls naar de cijfers op over de doorstroom van financiële middelen van scholen naar de onderwijskoepels. “In recente onderwijsdiscussies kregen we van de koepels steeds het verwijt dat er onvoldoende middelen naar scholen gaan. Om daar een helder beeld van te krijgen, vroeg ik de cijfers op van middelen die vanuit de scholen naar de koepels stromen”, duidt Daniëls. Het gaat dan bijvoorbeeld over lidgelden of bijdragen voor de nascholing die de scholen betalen aan de koepelorganisaties.

Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen maar liefst 14.829.859 euro ontvangt van de scholen. 11.395.611 euro daarvan komt uit de lidgelden die de scholen betalen. Opvallend is dat het OVSG, de tweede in rij, op een grote afstand volgt met 3.130.9170 euro. De derde grote koepel van Vlaanderen, het GO!, volgt op de derde plaats met 1.015.326 euro. “Het was te verwachten dat de drie grootste onderwijskoepels in Vlaanderen ook de meeste middelen ontvangen vanuit scholen. Toch is het opvallend dat de koepel die het vaakst op de tafel klopt over tekorten de meeste inkomsten heeft en haalt bij de eigen scholen”, zegt Daniëls.

 

 

 

 

 

 

 

“Bovendien, als we gaan kijken naar inkomsten per personeelslid, dan staat het Katholiek Onderwijs nog steeds in de top 3, terwijl bijvoorbeeld het OVSG dan in de middenmoot terecht komt. Bovendien zijn IPCO, Steiner, FOPEM, VOOP eigenlijk niet echt vergelijkbaar met de andere vier koepels”, stelt Daniëls nog.  “Ik stel vast dat veel leerkrachten niet weten dat er heel wat euro’s van hun school doorstromen naar de koepel en dus niet in de school gebruikt kunnen worden.”

De cijfers van Daniëls zijn cijfers van 2019. De cijfers voor het boekjaar 2020 zijn terug te vinden in het eindrapport van het onderzoek “Analyse van de middelenstromen van scholen naar koepels en centrale diensten van het GO!”. Voor dit boekjaar is de vergelijking tussen koepels moeilijker te maken. De katholieke onderwijskoepel werkte namelijk met een verkort boekjaar van 8 maanden en er is een vertekening door de impact van de coronapandemie. “Ondanks die bedenkingen zien we ook hier enorme inkomsten voor de onderwijskoepels. Voor het katholiek onderwijs gaat het om 9 806 742 euro, het OVSG 2 445 666 euro en bij het GO! gaat het om 1 368 440 euro”, verduidelijkt Daniëls.

Om nog beter inzicht te krijgen in de inkomsten van onderwijskoepels roept Daniëls op om de oefening die  auditkantoor Ingenio maakt te vervolledigen. “Sommige koepels willen geen volledige inzage geven in hun inkomsten. Om een goed beleid te kunnen voeren is transparantie nochtans enorm belangrijk. Het is dan ook cruciaal dat we deze oefening afwerken en een volledig zicht krijgen op de inkomsten”, besluit Daniëls.  “Ik hoor van scholen immers dat ze ook facturen krijgen van hun koepel als ze willen bouwen en er ook nog indirecte inkomsten zijn via de verkoop van leerboeken via de koepel.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is