Voorzorgsmaatregelen voor PFAS-verontreiniging in slibstort Kattestraat: “Gebruik geen grondwater en beperk het eten van zelfgeteelde groenten en fruit”

Door Koen Daniëls op 17 mei 2023, over deze onderwerpen: PFOS onderzoekscommissie, Sint-Gillis-Waas

Voorzorgsmaatregelen voor PFAS-verontreiniging in slibstort Kattestraat: “Gebruik geen grondwater en beperk het eten van zelfgeteelde groenten en fruit”

Bron: Gazet Van Antwerpen, Yannick Joos, 17 mei 2023, online via deze link

 

De gemeente Sint-Gillis-Waas neemt maatregelen om de blootstelling aan PFAS in en rond de Kattestraat te beperken. Uit nieuwe resultaten blijkt dat de vastgestelde PFAS-verontreiniging in de slibstocks op de terreinen van Interwaas bijkomend onderzoek en maatregelen noodzakelijk maken. Volgens fractieleider Koen Daniëls (N-VA) hadden er al veel eerder stappen moeten worden ondernomen om omwonenden te informeren. “Het gemeentebestuur holt achter de feiten aan”, aldus Daniëls.

De site in de Kattestraat is eigendom van samenwerkingsverband Interwaas en wordt straks omgevormd tot nieuwe terreinen voor de Wase Golf. Op die terreinen liggen hopen grond die bestaan uit afgezeefd slib en waar begin april verhoogde PFOS- en PFAS-waarden werden vastgesteld. Nu bijkomende resultaten gekend zijn over de PFAS-verontreiniging in het grondwater neemt het gemeentebestuur extra maatregelen om de blootstelling in een zone tot 500 meter te beperken. (Lees verder onder de foto)

“De gemeente ontving nog geen concrete no-regretmaatregelen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar we willen onze inwoners al adviseren om een aantal blootstellingsbeperkende maatregelen na te leven”, aldus burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Inwoners in een zone van 100 meter en 500 meter krijgen een brief met de vooropgestelde adviezen.” De maatregelen gaan vooral over het niet gebruiken van grondwater, zelfgeteelde groenten en fruit in beperkte mate te eten en goede hygiëne toe te passen.


Wraakroepend

In het verleden werd het terrein gebruikt als stortplaats en volgens fractieleider Koen Daniëls (N-VA) bleek uit metingen in februari al dat de PFAS- en PFOS-waarden er respectievelijk tot 8 en 12 keer hoger lagen dan de toegestane norm.

“Met de PFOS-waarden in de bergen grond in de Kattestraat zijn de zeer hoge PFOS-waarden in het grondwater niet verwonderlijk”, aldus Daniëls, die ook ondervoorzitter was van de PFOS-onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. “Het gemeentebestuur had dus al van bij het kennen van de waarden in februari die adviezen moeten geven. Het is ook wraakroepend dat er wordt opgeroepen om te vermijden dat braakliggende of losse grond verstuift, terwijl er wel werd toegelaten dat op het betrokken terrein alle bomen werden afgezaagd, er extra grachten zijn gegraven en die hopen en de grond niet werden afgedekt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is