Concreet wordt bijvoorbeeld een specifieke regeling uitgewerkt waarbij voor elk van de drie gemeenschapsinstellingen een afdeling van een bestaande school voor gewoon of buitengewoon secundair onderwijs van het gemeenschapsonderwijs wordt opgericht. Deze vormt dan een zogenaamde ‘GI-afdeling’. “Op die manier willen we ervoor zorgen dat onderwijs beter wordt verankerd binnen de gemeenschapsinstellingen. Voor die jongeren kan een aanbod op maat worden uitgewerkt, of de jongere kan bepaalde vakken volgen. Het doel hierbij is de leerachterstand te beperken”, vertelt Daniëls.

Voorlopige erkenning

Elke ‘GI-afdeling’ zal een voorlopige erkenning krijgen waarna het aan een aantal erkennings- en financieringsvoorwaarden zal moeten voldoen. “Zo voorzien we de mogelijkheid op controle door de onderwijsinspectie, of een samenwerking met een CLB, en kunnen we kwaliteit van de voorziene onderwijstrajecten garanderen”, aldus Koen Daniëls.

Personeel

De personeelsleden die momenteel onderwijs verstrekken in de gemeenschapsinstellingen zullen binnenkort ook vallen onder de rechtspositieregeling van het onderwijspersoneel. Dat is vandaag nog niet het geval. Binnen een werkgroep zal worden uitgedokterd welke overgangsmaatregelen daarvoor nodig zijn.