Het ontwerp van decreet van minister Weyts ‘tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen’ omvatte al een resem maatregelen om het lerarentekort op te lossen. Dat decreet krijgt nu een vervolg met het ‘voorstel van decreet tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt’ van enkele parlementsleden van de meerderheid. Het is een nieuwe batterij aan maatregelen waar creativiteit en flexibiliteit centraal staan.

Waardering voor bestaande leerkrachten: de leraar-specialist

Het voorstel van decreet maakt het lerarenberoep onder meer aantrekkelijk door meer waardering te geven aan de bestaande leerkrachten. De invoering van de ‘leraar-specialist’ geeft een aantal ervaren leerkrachten per school de opportuniteit om hun expertise te verzilveren, zegt Karolien Grosemans. “Vandaag kampt het lerarenberoep met het vooroordeel dat er na de vaste benoeming niet veel mobiliteit meer mogelijk is voor het gros van de leerkrachten. We rekenen nu verder af met die historisch vlakke loopbaan door de introductie van de leraar-specialist in het basis- en secundair onderwijs: een ervaren leerkracht die een bepaalde periode de ruimte krijgt om zijn/haar specialiteit gericht in te zetten of verder te ontwikkelen.”

Daar staat ook een extra verloning tegenover, geeft Grosemans nog mee. “Zo tonen we onze waardering ten aanzien van ervaren leerkrachten, maken we het lerarenberoep in zijn geheel aantrekkelijker én verhogen we de onderwijskwaliteit. Autonomie staat centraal: scholen kiezen op basis van hun eigen noden en hun eigen prioriteiten hoe ze die leraar-specialist inzetten. We zetten scholen zo ook aan om hun HR-beleid verder uit te bouwen.”

De adjunct-directeur in het basisonderwijs

Het nieuwe decreet voert in het basisonderwijs het selectieambt van adjunct-directeur in. “Opnieuw een mogelijkheid voor personeelsleden om de vlakke loopbaan te doorbreken en ook meer mogelijkheden om een hedendaags schoolbeleid in het basisonderwijs uit te bouwen. Vandaag zit er immers een grote taaklast en druk bij de directeur die in het basisonderwijs op weinig ondersteuning kan rekenen. Er is al veel over gesproken, maar dat veranderen we nu met de invoering van de adjunct-directeur. Basisscholen kunnen zelf kiezen of ze meer inzetten op een beleidsondersteuner, die dus een meer ondersteunende rol opneemt en bijvoorbeeld inzet op planlastverlaging of het ondersteunen van leerkrachten op vlak van klasmanagement bij moeilijkere leerlingen.”

Scholen kunnen de functie ook invullen als een echte directiefunctie. Zo kan men bijspringen bij de leidinggevende taken en het voeren van een doorgedreven HR-beleid. “Ook deze maatregel dient ons dubbel doel: we maken het lerarenberoep aantrekkelijker door leerkrachten te ontlasten én we versterken de onderwijskwaliteit, door scholen beter te omkaderen”, zegt Koen Daniëls.

Extra leraars voor de klas: gastleraars en ‘dienstverleningscontracten’

Het decreet bevat ook maatregelen om extra leerkrachten aan te trekken. “We breiden de te beperkte regeling rond gastleerkrachten uit: niet-leerkrachten krijgen meer kans om hun expertise en vakkennis in te brengen als gastleraar. Daarnaast geven we scholen de mogelijkheid om ‘dienstverleningscontracten’ af te sluiten met bedrijven die werknemers met een pedagogische bekwaamheid ter beschikking willen stellen. Scholen krijgen dan extra leerkrachten, die waardevolle ervaring meebrengen uit het bedrijfsleven en leerlingen nog veel te bieden hebben”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Vervolg

Met de goedkeuring van het decreet kunnen de maatregelen ingaan vanaf het volgende schooljaar 2023-2024. Noch de strijd tegen het lerarentekort, noch de strijd voor meer onderwijskwaliteit zijn daarmee definitief gestreden. Het gaat immers om complexe problemen, die al jaren aanslepen. “Toch bevat dit decreet opnieuw belangrijke hervormingen, die het lerarenberoep aantrekkelijker maken en onze onderwijskwaliteit gevoelig kunnen versterken”, aldus de indieners.