Pisa-resultaten : Vlaanderen wereldtop, aandacht voor knipperlichten

Door Koen Daniëls op 8 december 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) lanceerde in 2000 een driejaarlijkse test bij 15-jarigen genaamd PISA (Programme for International Student Assessment). PISA bekijkt in welke mate leerlingen op 15 jaar de kennis en vaardigheden hebben die essentieel zijn voor een volwaardige participatie aan de moderne samenleving. De test richt zich op de kerndomeinen leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid. Uit de resultaten van de test uit 2015 blijkt dat we in Vlaanderen ten opzichte van 3 jaar geleden qua score licht achteruit gaan op de 3 onderdelen, maar we blijven wel tot de wereldtop behoren. Vorige week toonde het internationale onderzoek Timss voor wiskunde en wetenschap al aan dat ons Vlaams onderwijs wereldtop is en deze week bevestigt PISA dit resultaat voor het secundair onderwijs en voegt er leesvaardigheid aan toe.  De nood om een big bang door te voeren of een structuurrevolutie met het afvoeren van de onderwijsvormen TSO, BSO, ASO, KSO is nu helemaal weg.  Zogenaamde gidslanden met een brede eerste graad zoals Finland tuimelen het hardst naar beneden van alle landen.  Dat voorbeeld moeten we dus niet volgen. Wel moeten we met beperkte, gerichte en inhoudelijke maatregelen 3 zaken bereiken :  onze groep toppresteerders vergroten, onze groep laagpresteerders verkleinen én het algemene niveau verhogen.  Voor N-VA doen we dit door resoluut in te zetten op Nederlands voor anderstalige leerlingen en hun ouders, want zij zijn oververtegenwoordigd in de groep laagpresteerders en door onze toppresteerders niet te nivelleren naar het gemiddelde, maar hen net sterker te maken.  Leerlingen tijdig hun capaciteiten en interesses uitspelen en daarop inspelen is dan ook cruciaal.

Mijn actuele vraag hierover aan de minister kan u hieronder herbekijken. 

BRON: vlaamsparlement.be, 7 december 2016, https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1097336/verslag/10...

De resultaten van het PISA-onderzoek kan u hier terugvinden. De volledige rapporten zijn te omvangrijk om op deze website te plaatsen, maar kunnen op eenvoudig verzoek via mail worden bezorgd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is