Nooddecreet geeft hoger onderwijs flexibiliteit

Door Koen Daniëls op 15 april 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs, Coronacrisis
Koen Daniëls

“We willen als parlement het hoger onderwijs de komende maanden alle kansen geven.” Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls dient samen met collega’s van de meerderheid een nooddecreet in dat hogescholen en universiteiten extra flexibiliteit geeft met betrekking tot enerzijds evaluatiemomenten en anderzijds opleidingsonderdelen zoals stages.

Evaluatie en examens aangepast aan afstandsonderwijs

De coronapandemie verplicht het Vlaamse hoger onderwijs sinds 13 maart over te schakelen naar afstandsonderwijs. Om het academiejaar kwaliteitsvol georganiseerd te krijgen, moeten de instellingen structureel wijzigingen aan hun onderwijs- en examenactiviteiten aanbrengen. “De overheidsmaatregelen hebben impact op alle vormen van onderwijs en evaluatie. In de eerste plaats  voor werkplekleren, stages, praktijkvakken, werkcolleges en vormen van permanente evaluatie. Maar ook voor ‘gewone’ hoorcolleges kunnen gewijzigde evaluatievormen nodig zijn om de betrouwbaarheid en validiteit van de examens te kunnen waarborgen. De betrokken instellingen moeten dit aanpassen in hun reglement en communiceren aan de studenten”, zegt Koen Daniëls.

Uitstel van evaluatie of deliberatie

Om dat mogelijk te maken is een decreetswijziging nodig, weet Daniëls. “Het nooddecreet voorziet de mogelijkheid dat de evaluatie of deliberatie voor een opleidingsonderdeel of opleiding van het huidige academiejaar uitgesteld wordt tot op een later ogenblik dan voorzien in het onderwijs- en examenreglement. Indien nodig zelfs tot op een datum na het beëindigen van het huidig academiejaar 2019-2020, dat eigenlijk loopt tot 30 september.”

Eenzijdige aanpassing reglement, maar wel in overleg

Om rekening te houden met de eventueel langere duurtijd van het academiejaar geeft het decreet aan de hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor het academiejaar 2019-2020 eenzijdig aanpassingen te doen aan de toetredingsovereenkomsten tussen student en instelling. Dat moet wel na raadpleging van de betreffende participatie- en overlegorganen. “De meeste wijzigingen aan de reglementen kunnen wel juridisch worden verklaard door “overmacht”, maar het is belangrijk dat de hogescholen en universiteiten alles helder en transparant aan de studenten communiceren. Het gaat immers om de studenten wiens rechtszekerheid én overleg we met dit decreet willen garanderen”, zegt Koen Daniëls. 

Het Vlaams Parlement keurde het nooddecreet goed. Dat moet nu door de Vlaamse Regering bekrachtigd worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is