N-VA wil vrije schoolkeuze herstellen voor Gentse ouders

Door Koen Daniëls op 6 maart 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

N-VA wil vrije schoolkeuze herstellen voor Gentse ouders

“Een succes”, zo noemde de Gentse onderwijsschepen de uitkomst van het nieuwe centrale inschrijvingssysteem in het secundair onderwijs. 1 op 8 kinderen mag niet naar de voorkeurschool, 155 kinderen kregen nog geen plaats. De Gentse “onderwijscomputer” heeft dat voor hen bepaald. Anneleen Van Bossuyt (Gents lijsttrekker N-VA) wil de vrije schoolkeuze herstellen en de ergste gevolgen wegnemen door het ruilen van school mogelijk te maken.

Tweelingen die niet meer op dezelfde school zullen zitten. Kinderen die na 9 jaar gedwongen op zoek moeten naar een nieuwe school. Een leerling die naar de sportschool wil, maar opeens naar Don Bosco moet. “Wij hebben voor deze uitkomst gewaarschuwd.”, zegt Van Bossuyt, “De keuze voor een secundaire school gebeurt vaak op basis van erg specifieke redenen, zoals de studiekeuze, die heel belangrijk is voor iemands toekomst. Daarom is de eerste voorkeur zo belangrijk. Het feit dat ouders bereid zijn om te kamperen voor scholen toont dit aan.”

In Gent werd door het stadbestuur beslist om een gelijkaardig voorrangssysteem voor secundair onderwijs te gebruiken dat al bestaat voor de crèches en lagere scholen. Hierbij krijgen kinderen op basis van het ontvangen van een schooltoelage en de scholingsgraad van de moeder voorrang. Ook heeft men het belang van de eerste keuze van de ouders ondergewaardeerd. Het is de Gentse invulling enerzijds en de fameuze “dubbele contingentering” anderzijds, waar de N-VA van af wil.

Meerdere ouders gingen op zoek naar mogelijkheden om te ruilen van school om zo toch de eerste voorkeur te krijgen. Helaas wordt dit door keuzes van het stadsbestuur onmogelijk gemaakt.

Van Bossuyt verduidelijkt: “Nu zegt schepen Decruynaere dat ouders die onderling willen wisselen van school dit niet kunnen door het decreet. Dat is al te gemakkelijk de verantwoordelijkheid doorschuiven. Het huidige bestuur heeft zelf gekozen om in het systeem te stappen met voorrangsregels omwille van de sociale mix. Ruilen zou ervoor zorgen dat die geconstrueerde sociale mix van het stadsbestuur niet meer klopt.”

Voor Anneleen Van Bossuyt gaat het niet op dat bestuursniveaus elkaar met de vinger wijzen: “Wij willen een oplossing, als de Gentse meerderheid zijn voorrangsregels wil laten vallen, dan wordt ruilen ten minste al mogelijk, en kunnen we hopelijk nog de ergste situaties oplossen. Samen met onze onderwijsexperts in het Vlaams parlement en onze mensen in de gemeenteraad zullen we het nodige doen om ruilen mogelijk te maken en zoveel mogelijk kinderen op hun voorkeurschool te krijgen.”

Volgens Koen Daniëls, onderwijsexpert voor de N-VA én provinciegenoot van Van Bossuyt, toont wat er nu in Gent gebeurt nogmaals aan dat het huidige systeem een fundamentele bijsturing nodig heeft.  “Aangezien schepen Decruynaere nu zelf naar het decreet wijst als excuus, neem ik aan dat ze haar collega’s van Groen in het Vlaams Parlement ook het inschrijvingsdecreet fundamenteel wil laten bijsturen. Het niet kunnen ruilen van school tussen ouders die dit allebei willen omdat anders “de sociale mix” in het gedrang komt, krijg je toch echt aan niemand uitgelegd.  De toetsstenen voor mijn partij zijn duidelijk : een eenvoudig en transparant systeem waarbij met de keuze van de ouders maximaal rekening wordt gehouden en dus geen voorrang op basis van socio-economische criteria.”

Gents Gemeenteraadslid voor N-VA, Sandra Van Renterghem, zal het probleem aanklagen tijdens de volgende commissie onderwijs: “Door de keuzes van het huidige bestuur komt 1 op de 8 leerlingen (dit zijn er 530) niet terecht in hun school van voorkeur. Deze leerlingen dreigen op zoek te moeten gaan naar een school buiten Gent waar de vrije schoolkeuze wel gerespecteerd wordt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is