N-VA wil Bareel-wegel De Klinge open houden

Door Koen Daniëls op 22 september 2023, over deze onderwerpen: Mobiliteit Waasland, Sint-Gillis-Waas

Op het grondgebied van De Klinge is er een wegel die door fietsers en voetgangers veel wordt gebruikt tussen de Polenlaan/Heidestraat en Bareel (aangeduid in geel onderstaand en terug te vinden op de officiële kaarten in geopunt – grijs lijntje). N-VA Sint-Gillis-Waas wil samen met de omwonenden dat deze wegel op blijft.  Eind mei 2023 stelden we samen met de gebruikers van deze wegel vast dat er plots werfhekken dwars over de weg waren geplaatst.  De ontwikkelaar die aan het bouwen is op het perceel stelt dat dit zijn eigendom is en er geen wegel over zijn terrein zou lopen. “Dergelijke wegels vormen een deel van onze landelijke gemeente en zijn tevens een veilige en fijne verplaatsingsweg voor inwoners.  Met N-VA pleiten we reeds lang om deze wegels open te houden, maar opnieuw gebeurt het tegenovergestelde” aldus Klingenaars en gemeenteraadsleden Walter Scheerders, Dirk Van Raemdonck, fractievoorzitter Koen Daniëls en buurtbewoners Debby Romaut en Paul de Saegher

“We wachten al jaren op een trage wegenplan en collega Denis D’hanis vraagt er al meerdere legislaturen naar. Verkiezing na verkiezing wordt het beloofd, maar het is er nog altijd niet.  Allicht komt er binnenkort weer eens een opflakering door de naderende verkiezingen.  Dat trage wegenplan is belangrijk, want als het er al was geweest, dan had de wegel niet zomaar afgesloten kunnen worden” aldus de N-VA fractie.  “We stellen ook vast dat in de bouwvergunning die het college van burgemeester en schepenen heeft afgeleverd voor dat terrein er geen enkele verwijzing is naar de wegel.  Een gemiste kans, want in andere dossiers zien we wel dat er een kosteloze grondafstand wordt opgelegd dan wel een gebruiksovereenkomst wordt gesloten voor de vergunning wordt verleend” aldus Scheerders, Daniëls en Van Raemdonck

De N-VA gemeenteraadsleden kaartten zowel het behoud van de wegel als de afsluiting ervan reeds meerdere malen aan in de gemeenteraad.  “Reeds in het verleden bij het wijzigen van de rooilijn van de Bareel vroeg de N-VA fractie aandacht voor het open houden van de wegel.  Nu er gebouwd wordt op het betrokken perceel, blijkt die aandacht er dus niet geweest te zijn.”

N-VA heeft de nodige opzoekingen gedaan om aan te tonen dat de betrokken wegel reeds meer dan 30 jaar in gebruik is. “Een deel van die wegel, trage weg nummer 19, komt reeds voor in de atlas der buurtwegen van 1841. In het verlengde van die buurtweg 19 richting Bareel zien we reeds vele jaren de doortrekking ervan.  Navraag bij aangelanden en oudere inwoners leert dat zij deze wegel altijd geweten hebben.  We vinden deze ook terug op luchtfoto’s van 4/07/1989” geven Daniëls, Scheerders en Van Raemdonck aan.

 

Lees ook de artikels die hierover verschenen op hln.be en nieuwsblad.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is