Globale aanpak doorgaand vrachtverkeer in het Waasland

Door Koen Daniëls op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit Waasland, Sint-Gillis-Waas

Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) uit Sint-Gillis-Waas heeft in het Vlaams Parlement reeds verschillende malen aandacht gevraagd voor een globale aanpak van het doorgaand vrachtverkeer door de dorpen tussen de Expressweg E34 en E17. Door aparte maatregelen van één gemeente op de N451 (Vrasene, Nieuwkerken, Sint-Niklaas), de N450 (Melsele) of de N403 (Sint-Pauwels, Kemzeke Sint-Niklaas) dreigt het probleem van  doorgaand vrachtverkeer zich van de ene naar andere gemeente te verplaatsen.

Doorgaand vrachtverkeer aanpakken, niet verschuiven

Bij de bespreking van het Toekomstverbond –het globale plan van aanpak van Oosterweel- in het Vlaams Parlement, riep Daniëls als enige aanwezige Waaslander en lijsttrekker voor N-VA Sint-Gillis-Waas op om de problematiek van het doorgaand vrachtverkeer in het Waasland globaal aan te pakken naast de andere maatregelen om vrachtverkeer uit de haven van de weg te halen.  Hij drong daarbij aan op samenwerking tussen de verschillenden gemeenten én de betrokken diensten van het Vlaams Gewest en BAM.  “Door de nabijheid en de uitbreiding van de Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever, de verzadiging van de snelwegen richting Antwerpen en de invoering van kilometerheffing voor vrachtwagens, zagen we reeds een stijging van het doorgaand vrachtverkeer op de N450, N451 en de N403.  Dit zijn de wegen die de E34 met de E17 met elkaar verbinden.  Veelal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs zonder lokale bestemming volgen hun GPS langs de scholen en dorpskernen. Binnenkort starten de werken op Linkeroever voor de Oosterweelverbinding waardoor er nog meer druk zal komen op die wegen. Sint-Gillis-Waas, Beveren, Stekene, Sint-Niklaas en hun deelgemeenten komen door samenloop van al die factoren voor een specifieke uitdaging te staan inzake doorgaand vrachtverkeer die geen gelijke kent in Vlaanderen én een aparte aanpak rechtvaardigt.   Als er echter maatregelen zoals een tonnagebeperking worden genomen door één gemeente, zoals reeds gebeurde op de lokale weg N451, verschuift alle druk naar de andere wegen en gemeenten, in dit geval de N450 en de N403. Ik ben persoonlijk voorstander voor een tonnagebeperking op doorgaand vrachtverkeer, maar het kan toch niet de bedoeling zijn om de vrachtwagens van de ene naar de andere gemeente door te schuiven” lichtte Daniëls zijn pleidooi voor een gecoördineerde en eenvormige aanpak toe. Hij voegt er nog aan toe dat lokale transporteurs of leveranciers uiteraard wel mogen blijven gebruik maken van de betreffende wegen.

Uitbreiding kilometerheffing niet de oplossing

De vraag naar alleen kilometerheffing voor vrachtwagens op bijvoorbeeld de N450 is echter geen oplossing.  Je duidt dan net die weg aan als geschikt voor vrachtwagens, weliswaar mits het betalen van een vergoeding, en je zal dus vrachtwagens aantrekken.  Bovendien is het traject te kort, zoals bijvoorbeeld de N450, waardoor de heffing nauwelijks effect zal hebben. 2,1 Kilometer aan 0,130 euro is nauwelijks 0,28 euro dat een vrachtwagen van meer dan 32 ton moet betalen” verduidelijkt Daniëls. 

Gecoördineerde en eenvormige tonnagebeperking

Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts bleek niet ongevoelig voor de oproep van Daniëls voor een gecoördineerde en eenvormige aanpak.  “Recent had ik met minister Weyts en zijn kabinet contact om aan het agentschap Wegen en Verkeer medewerking te vragen voor een tonnagebeperking voor doorgaand vrachtverkeer op de gewestwegen N450 en N403 als er tussen de gemeenten gelegen aan die wegen een gecoördineerde aanpak én handhaving komt van dat tonnageverbod.  Dit om te vermijden dat één gemeente bepaalde maatregelen neemt met het gevolg dat andere gemeenten dan veel meer last krijgen.  Of dat er een tonnagebeperking komt zonder dat er controle op is, want dat werkt ook niet. De minister was het idee genegen en verzekerde mij op zeer korte termijn een initiatief in die zin te nemen.” Dat initiatief heeft minister Weyts ondertussen genomen, waarbij hij de betrokken gemeenten met die oproep een brief heeft gestuurd.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is