Geplande ingrepen tegen wateroverlast zullen niet volstaan

Door Koen Daniëls op 12 maart 2018, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

2 maatregelen op 1 beek goede start, maar lossen helaas niet alles op

Koen Daniëls, Vlaams Parlementslid en inwoner van Sint-Gillis-Waas vraagt samen met de lokale N-VA afdeling reeds lang aandacht voor de aanpak van de wateroverlast in hun gemeente.  “Ik ben tevreden dat er nu eindelijk een eerste stap wordt gezet voor een mogelijke aanpak van de wateroverlast in de omgeving van de Loeverbeek en de Tybaertstraat.  In het verleden werd er gezegd dat men er niets aan kon doen omdat het “uitzonderlijk veel regen was”.  Ik betreur echter wel dat men nu pas -en allicht zitten de gemeenteraadsverkiezingen er voor iets tussen- met een gedeeltelijk plan van aanpak komt, ondanks de inwoners in 2010, twee keer in 2014, twee keer in 2016 en in 2017 met hun voeten in het water stonden.”

Ondanks hij tevreden is met deze eerste stap, heeft Daniëls wel nog enkele vragen bij de plannen die nu naar voren worden geschoven. “Het gemeentebestuur verklaart de keuze voor locatie van het bufferbekken in de Holdamstraat omdat “die landbouwgronden bij hevige regen nu ook al onder water komen te staan (sic)”.  Een buffergebied dat nu ook al bij hevige regen onder water staat, en er dus eigenlijk geen extra water bij kan, doet de wenkbrauwen toch fronsen” aldus Daniëls.  Hij vraagt zich ook af hoe de betrokken landbouwers gecompenseerd of vergoed zullen worden.

Dat de twee voorgestelde ingrepen op de Loeverbeek dé oplossing zijn voor alle waterellende in Sint-Gillis-Waas, vindt Daniëls een te euforische voorstelling. Te meer ook omdat het project nu pas is ingediend en als het geselecteerd wordt, de uitvoering ten vroegste start in 2021. Daarnaast brengt hij ook de Blokstraatbeek onder de aandacht: “De waterproblemen door de Blokstraatbeek worden immers niet aangepakt.  Het is echter die beek die steeds zorgt voor wateroverlast in het centrum en de omgeving van Sint-Gillis-Waas onder ander de Pompstraat, Vendeliersstraat, Doornstraat, Baarstraat, ...  Na de werken in de Nieuwstraat zal de Blokstraatbeek nog heel wat extra water te verwerken krijgen daar men de Dorpsbeek afkoppelt en alles naar die Blokstraatbeek moet. De vraag stelt zich dan ook of met die werken én het feit dat er nu niets gepland is voor die beek hier de problemen niet nog gaan toenemen.”

Daniëls stelt met N-VA Sint-Gillis-Waas voor dat er ook werk wordt gemaakt van het verhogen van de watercapaciteit van de Blokstraatbeek en buffering van het water voor het centrum van Sint-Gillis-Waas.  “Ook is er een gecontroleerd bufferbekken nodig voorbij de Samelstraat richting Nieuwkerken op de Blokstraatbeek.  Een bufferbekken dat nog niet vol staat door de regen alleen, zoals het voorgestelde aan de Holdamstraat. Tevens moet het bestaande bufferbekken op het Hoogeinde worden uitgebreid.  Alle grachten in de gemeente zullen bovendien meer systematisch onderhouden moeten worden én hebben een beter doorstroomporfiel nodig. En last but not least de rioleringen onder de banen zouden op vele plaatsen vernieuwd moeten worden.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is