De belangrijke rol van HBO5 (vierde graad) verpleegkunde in het zorglandschap

Door Koen Daniëls op 20 mei 2021, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn, Werk in de Zorgsector

Maar liefst 41 procent van onze verpleegkundigen zijn personen die een hbo5-opleiding Verpleegkunde hebben gevolgd in het secundair onderwijs. Deze opleiding heeft een eigen leerlingenprofiel, een eigen aanpak en een eigen dynamiek.  Zonder HBO5-verpleegkunde hebben we een probleem zowel in onze ziekenhuizen als in al onze zorginstellingen.  Sinds 2009 (als raadgever op het kabinet van minister Bourgeois) bijt ik me al vast in het dossier van de HBO5 verpleegkunde, de vroegere vierde graad. Nadien heb ik als parlementslid de vorige en huidige ministers van onderwijs meerdere malen bevraagd en gepleit om dit specifieke profiel te behouden en een volwaardige plaats te geven in het zorglandschap. (een volledige lijst van initiatieven kan u hier terugvinden). 

 

Door een verstrenging van de Europese richtlijnen, dreigen deze HBO5-verpleegkundigen hun verplegersvisum te verliezen. De competenties en opleidingsduur van de HBO5-opleiding zijn volgens Europa namelijk niet voldoende voor de Europese titel van ‘Verpleegkundige’ te krijgen en dus aan de slag te gaan in alle Europese ziekenhuizen.  Het mag duidelijk zijn dat we in Vlaanderen nu al tekorten hebben in onze ziekenhuizen en zorginstellingen.  Ik stel me dan ook de vraag waarom we onze 3-jarige opleiding HBO5 zouden verzwaren om bv in een Bulgaars ziekenhuis te kunnen gaan werken.  Studenten die een internationale carrière ambiëren kunnen dit via de 4-jarige opleiding Verpleegkunde aan de hogeschool.  Om de opleiding te behouden, werken Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts aan een afzonderlijk profiel voor deze opleiding. Op de Internationale Dag van De Verpleegkunde vroeg ik vandaag tijdens de plenaire vergadering naar de huidige stand van zaken.

 

Ik ben blij dat zowel op Vlaams als federaal niveau de neuzen -eindelijk- allemaal in dezelfde richting beginnen te wijzen. Voor ons is het duidelijk dat we op de Dag van de Verpleegkunde alle profielen in de zorg nodig hebben. De zogenaamde zorgladder: met een niveau 4, een niveau 5 met een eigenstandig profiel als echte verpleegkundige en een niveau 6 aan de hogeschool, waarbij je een meer specialistische verpleegkundige hebt. Daar willen wij absoluut voor pleiten, in het belang van de verpleegkunde, van de verschillende leerlingenprofielen en in het belang van de kwaliteit van de zorg en de handen aan het bed.

Het volledige verslag van dit stuk van de plenaire vergadering kan u hier herbekijken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is