Boodschap GO! van geen examens én iedereen geslaagd is onverstandig

Door Koen Daniëls op 1 mei 2020, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs
meisje in klas basisonderwijs

"Dat de top van het gemeenschapsonderwijs al zijn scholen en leerkrachten aanraadt om geen enkel examen meer te organiseren én iedereen – ongeacht of de nodige kennis en vaardigheden verworven zijn - over laat gaan naar het volgende leerjaar met een A-attest, is op zijn zachtst gezegd 'onverstandig'", stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.

Het klopt dat de examens en deliberaties anders zullen verlopen door Corona. Maar 2/3e van het schooljaar is wel normaal gelopen, met normale lessen en toetsen, examens in december en sommige scholen ook in maart, normaal dagelijks werk, ... 

Door nu te zeggen dat er helemaal niet gedelibereerd wordt – wat de facto het geval is als iedereen mag overgaan met een A-attest- zeg je tegen al die leerlingen en leerkrachten dat alle inspanningen van september tot en met half maart overbodig waren. Tenzij het Gemeenschapsonderwijs in juli en augustus effectief les gaat geven én dan in augustus een grote tweede zittijd met herexamens zou organiseren. Maar die boodschap wordt niet gegeven.

Net nu leerkrachten en scholen het beste van zichzelf geven bij het aanloopleren (preteachen) en voor de organisatie van de heropstart vanaf 15 mei, zegt het gemeenschapsonderwijs met deze boodschap aan al die leerlingen en leerkrachten: “Het maakt niet uit, alle leerlingen zijn sowieso geslaagd.” Motiveer daar je kinderen en leerkrachten maar eens mee om gedurende de komende twee maanden toch nog het beste van zichzelf te geven. De dag van de arbeid krijgt op deze manier wel een heel speciale boodschap.

Dat niet van alle vakken en op dezelfde manier examens of overzichtstoetsen door kunnen gaan, is voor iedereen duidelijk. Maar ik zie veel scholen die ervoor kiezen om voor een beperkt aantal hoofdvakken en richtingspecifieke vakken toch examens of herhalingstoetsen te doen omdat de leerlingen in het volgende schooljaar een goede start zouden kunnen maken. Ze organiseren dit in een beperkt aantal momenten zodat er maximaal tijd vrij blijft voor instructie en les. En dat bij deliberaties meer elementen een rol zullen spelen is zonneklaar.

Maar door nu al te zeggen dat B-attesten (wat een heroriëntering is) of C-attesten (zittenblijven) de facto niet zullen gegeven worden, ontneem je leerlingen en hun ouders een goede oriëntatie ben geef je de boodschap aan de leerkrachten van het volgende jaar dat ze het maar allemaal moeten opvangen.

Ik hoop dat andere koepels en de GO!-scholen en leerkrachten wijzer zullen omgaan met evaluatie en deliberatie en dit als teken van respect voor de inspanningen van leerlingen en leerkrachten en in het belang van de verdere schoolcarrière van die leerlingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is