108 keer dankjewel

De laatste maanden kwamen tientallen organisaties uit het brede onderwijsveld langs met hun ervaringen en aanbevelingen in de coronacommissie. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls trok aan de kar. “Met deze resolutie willen we perspectief brengen en rekening houden met de signalen die we van het brede onderwijsveld krijgen. Een aandachtspunt blijft het maximaal bewaren van contactonderwijs en het in kaart brengen en wegwerken van de opgelopen leerachterstand, het bewaken van het mentaal welbevinden en de praktische organisatie van afstandsonderwijs. Het zijn 108 aanbevelingen waar we 108 keer dankjewel willen zeggen tegen aan alle partners in het onderwijs voor hun inspanningen in deze coronatijden.”

Betere afstemming tussen beleidsdomeinen

Ook moeten richtlijnen tussen verschillende Vlaamse beleidsdomeinen vooraf beter worden afgestemd met het onderwijs. “Het kan niet dat bijvoorbeeld scholen buitengewoon onderwijs of internaten tegenstrijdige richtlijnen krijgen van het departement Welzijn en het Ministerie van Onderwijs”, aldus Daniëls. “Eenzelfde afstemming dient ook te gebeuren tussen de instellingen hoger onderwijs in eenzelfde studentenstad.”

Kathleen Krekels vroeg vooral aandacht voor doelgroepen die misschien onderbelicht bleven. “Daarom vragen we met deze resolutie bijzondere aandacht voor de specificiteit van het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en het buitengewoon onderwijs.”

Belang van digitalisering

Zeer besproken tijdens deze pandemie, ook in de commissie, was het belang van digitalisering. Karolien Grosemans is blij dat dit uitvoerig aan bod komt in de aanbevelingen. “Digitalisering heeft ons onderwijs in deze crisis boven water gehouden. Deze resolutie pleit voor een duurzaam ICT-beleid mét de nodige ondersteuning en opleiding van het onderwijspersoneel. Met de ‘digisprong’ van minister Weyts vullen we die noden ook in.”