Papierslag voor aanvragen moet stoppen

Door Koen Daniëls op 27 januari 2021, over deze onderwerpen: Kinderbijslag

Ook in het beleidsdomein Welzijn stellen we vast dat nog vele documenten op papier moeten wordt bezorgd. Bovendien wordt er allerlei info opgevraagd die reeds gekend is bij de overheid of zelfs in hetzelfde beleidsdomein in databanken zit. Dit kost veel tijd voor zowel de persoon die die papieren moet verzamelen als de verwerking. Dat moet stoppen.

Dit fenomeen wordt pijnlijk duidelijk bij de zorgtoeslag in het Groeipakket. Het dossier van die kinderen moet elke zes jaar, op de leeftijden van 6, 12 en 18 jaar, opnieuw onderzocht worden door een evaluerend arts. Ouders moeten dan een aantal formulieren in orde brengen waarna er een onderzoek volgt door een "evaluerend arts zorgtoeslag". Afhankelijk van de aandoening, de autonomie van het kind en de impact van de aandoening op het gezin, wordt die zorgtoeslag dan herberekend. Volgens het Agentschap Opgroeien is de gemiddelde duurtijd van zo'n herziening vier maanden, maar die kan oplopen bij complexe dossiers.

Enkel wanneer zinvol + gebruik bestaande databanken

Ik wil met vele ouders en voorzieningen hopen dat wel alle aandoeningen ooit zullen genezen, maar de realistische vaststelling is dat heel wat aandoeningen helaas blijvend zijn. Waarom moet dan heel de papierslag opnieuw op gang worden getrokken? Ik pleit er dan ook voor om voor een aantal aandoeningen éénmaal de vaststelling te doen en nadien niet telkens opnieuw alles op te vragen. We laten de ouders wel het recht om een herziening aan te vragen.

Tijdens de plenaire vergadering pleitte ik er ook voor om de verschillende bestaande databanken te koppelen en dat ouders, of voorzieningen enkel datgene moeten aanleveren wat nog niet gekend is. Mijn volledige tussenkomst kan u hieronder bekijken. Ondertussen garandeert het Agentschap Opgroeien dat ouders van kinderen met een aandoening die een zorgtoeslag krijgen, een doorbetaling en een automatische verderzetting van de afgeleide rechten verwerven. Dat is uiteraard een goede zaak.  

 

BRON: Citaat uit: Plenaire vergadering, 27 januari 2021, vlaamsparlement.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is