Wateroverlast : gemeente past afwatering aan (Nieuwsblad 31/10/22)

Door Koen Daniëls op 31 oktober 2022

Wateroverlast: gemeente past afwatering aan (Het Nieuwsblad*, Ma. 31 Okt. 2022, Pagina 2)

Al jaar en dag zijn er vanuit Waterloop 23 terugkerende overstromingen in de Doornstraat en Sint-Niklaasstraat in Sint-Gillis-Waas. Om het risico op wateroverlast tot een minimum te beperken, gaat de gemeente enkele aanpassingen in het watersysteem doorvoeren.

Zo wordt er een nieuw buffer- of infiltratiebekken aangelegd ten westen van de Sint-Niklaasstraat om het water zoveel mogelijk vast te houden, in de grond te laten infiltreren en trager af te voeren. De waterloop wordt ten zuiden van de Doornstraat in oostelijke richting afgebogen naar de Blokstraatbeek en zal de Sint-Niklaasstraat kruisen.

Daarnaast wordt ook de vuilwaterriolering in de Doornstraat afgekoppeld, om ze opnieuw aan te sluiten aan de nieuwe bedding van Waterloop 23 en het nieuwe bufferbekken. “Op die manier willen we de druk op de riolering verminderen en in het algemeen de risico's op wateroverlast in het gebied zoveel als mogelijk beperken”, verduidelijkt schepen voor Waterbeleid Erik Rombaut (Groen-Vooruit).

Alternatief

Ook bij oppositiepartij N-VA vinden ze het goed dat er wordt ingegrepen. “We zien evenwel niet de noodzaak om de buis onder de Doornstraat te dichten”, aldus fractievoorzitter Koen Daniëls (N-VA). “Moest het water alsnog te hoog stijgen en niet voldoende terugvloeien, dan is er zo nog steeds een degelijk alternatief.”

De start van de werken is voorzien voor eind 2023. De kosten worden geraamd op 808.000 euro. (yjs)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is