Voorakkoord zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 24/11/2020 voor de social/non-profitsectoren

Door Koen Daniëls op 24 november 2020

Het personeel uit de zorg- en welzijnssector heeft tijdens de coronacrisis gigantische inspanningen geleverd. Het zorgend, begeleidend, logistiek en ondersteunend personeel zijn de drijvende kracht tijdens coronacrisis gebleken. De garantie op goede zorg was de afgelopen maanden de hoeksteen in de samenleving. Maar de coronacrisis heeft ook de uitdagingen van de zorg- en welzijnssector duidelijk in beeld gebracht. De aantrekkelijkheid van de loons- en arbeidsvoorwaarden in de zorg- en welzijnssectoren, het verminderen van de werkdruk door het voorzien van extra personeel en het zorgen voor (zij-)instroom behoren tot de prioritaire uitdagingen.


De Vlaamse Regering erkent deze uitdagingen en wil met dit akkoord voorzien in structurele maatregelen om de koopkracht van het personeel te verhogen en werkdruk bij het personeel te verlagen. Daarnaast zetten we in op instroom in de sector om zo een duurzaam effect te beogen.


Deze structurele maatregelen moeten zorgen voor een gelijkaardige, maar structurele waardering van de personeelsleden van de welzijns- en zorgsectoren die de toets met de federale sectoren doorstaat.

 

Lees het volledige document via: https://www.koendaniels.be/sites/parlement.n-va.be/files/generated/files...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is