"Toewijzing niet eerlijk verlopen" (HLN 20/7/2019)

Door Koen Daniëls op 20 juli 2019, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

"Toewijzing niet eerlijk verlopen" (Het Laatste Nieuws/Waasland, Za. 20 Jul. 2019, Pagina 35)

N-VA heeft onregelmatigheden vastgesteld bij de toewijzing van het voormalige Sint-Helenaziekenhuis aan een projectontwikkelaar. De voorziene uitbreiding van de vloeroppervlakte in het goedgekeurde ontwerp is drie keer zoveel als oorspronkelijk toegestaan. "Dit kan een groot verschil betekenen in rendabiliteit en het is oneerlijk tegenover andere kandidaten die hierdoor hebben afgehaakt", zegt Koen Daniëls. Makelaar Chris Scheerders heeft intussen al klacht ingediend. Het gemeentebestuur benadrukt dat er nog geen enkel definitief ontwerp op tafel ligt.

De gemeente Sint-Gillis-Waas zette het voormalige Sint-Helenacomplex in december 2017 in de etalage. De koper mocht kiezen of hij het gebouw zou slopen of renoveren, maar er was wel een beloning voor wie besliste de historische gevel te behouden. Die zou maximum 20% mogen uitbreiden. Eind vorig jaar werd slechts één offerte ingediend en deze projectontwikkelaar haalde de buit ook binnen. Hij telt iets meer dan 2 miljoen euro neer voor het complex en wil er 46 flats realiseren waarbij de bewoners over een aantal zorgdiensten kunnen beschikken.

Volgens oppositiepartij N-VA vertoont het dossier echter onregelmatigheden. KoenDaniëls kon het inkijken en stelt vast dat het voorliggende ontwerp niet beantwoordt aan wat er in het bestek stond. "Er is met verschillende getallen gegoocheld", reageert hij. "Een kandidaat-koper die meer informatie vroeg over de oppervlakte om uit te breiden kreeg eerst te horen dat hij 293 m2 mocht bijbouwen. Dit antwoord kwam van Interwaas die het project begeleidt. In de bestektekst staat dan weer dat de koper 323 m2 mag uitbreiden. In het ingediende ontwerp van de projectontwikkelaar die het project kreeg toegewezen, staat echter een gebouw van 925 m2. Dat is dus driemaal zoveel. Het gaat hier niet om een schets maar om een gedetailleerd plan dat als bijlage is toegevoegd aan de ondertekende overeenkomst."

Concurrentievervalsing

Alvast één kandidaat heeft klacht ingediend. Makelaar Chris Scheerders, die overigens al in een juridisch gevecht is verwikkeld met de gemeente in een ander dossier, spreekt van concurrentievervalsing. "Ik heb besloten om mijn kandidatuur niet in te dienen omdat het project niet rendabel was. Het maakt echter een groot verschil als men 18 in de plaats van 6 appartementen kan bijbouwen. Ik heb daarom gevraagd om het dossier te mogen inkijken maar dat werd geweigerd op basis van vertrouwelijkheid. De Vlaamse Kanselarij heeft mijn beroep echter ontvankelijk en gegrond verklaard. De gemeente heeft 21 dagen tijd om mijn verzoek in te willigen en maandag zal ik het dossier gaan bestuderen."

"Niet eerlijk verlopen"

De verschillende getallen van vierkante meters die circuleren zouden volgens de gemeente vooral een kwestie van interpretatie zijn. Het hangt ervan af of men het huidige gebouw als 'footprint' neemt of het oorspronkelijke dat veel groter was. Volgens Daniëls heeft de gemeente zich sowieso serieus in de problemen gewerkt. "Want verschillende kandidaten hebben andere informatie gekregen en dus is de toewijzing niet eerlijk verlopen", concludeert hij. "Toch verder doen kan grote juridische gevolgen hebben. Op de eerstvolgende gemeenteraad van september zullen we dan ook duidelijkheid eisen."

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) benadrukt dat de selectieleidraad waarmee het project op de markt geplaatst is, is vertrokken van het RUP. "In het RUP is bepaald dat de grondoppervlakte van de gebouwen met maximaal 20% kan worden uitgebreid. De interpretatie van deze bepaling van het RUP is verder verduidelijkt geweest gedurende de onderhandelingsprocedure. De plannen zijn momenteel trouwens nog in ontwerp. De gemeente heeft de definitieve plannen, en dus de omgevingsvergunningsaanvraag, nog niet ontvangen. Die wordt pas in augustus verwacht."

koen daniëls (n-va) & KRISTOF PIETERS ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is