TIMSS-studie toont belang concrete onderwijsdoelen en beheersen Nederlands (Belga 8/12/2020)

Door Koen Daniëls op 18 december 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Ook Koen Daniëls, onderwijsspecialist en Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA), zag de resultaten van de studie en toont zich erg bezorgd.

Koen Daniëls: "Het onderzoek geeft niet enkel de resultaten weer, maar er werden ook bepalende variabelen in kaart gebracht. Daarbij zien we dat een cultuur met hoge gerichtheid op academisch succes - goede resultaten belangrijk vinden - in landen zoals Ierland en Engeland samengaat met hoge resultaten op wiskunde en wetenschappen. Ook de impact van het beheersen van het Nederlands kan niet genegeerd worden. De taal beheersen speelt niet enkel bij taalvakken, maar is nodig om wiskundige en wetenschappelijke kennis te verwerven. Het verschil tussen leerlingen die thuis altijd Nederlands spreken (544 punten op de wiskundetesten) en kinderen die dat slechts soms doen (503) is 41 punten.”

 

Toekomst voor het Vlaams onderwijslandschap

“Dit tij keren zullen we samen moeten doen: overheid, scholen, leerkrachten, koepels en ouders.”, aldus Daniëls. “Duidelijke en concrete onderwijsdoelen zijn echt essentieel, net als een ambitieus leerklimaat waar leerkrachten zich mogen richten op die doelen.  Als we vaststellen dat de getallenkennis en meten achteruit gaan maar ook de kennis in wetenschappen, dan moet daar op ingezet worden in de klas.  Ook het niveau van het Nederlands als onderwijstaal en essentieel voor alle andere vakken zo blijkt hier is cruciaal -tot spijt van wie het benijdt. Ik stel vast dat Groen oproept tot echte maatregelen, maar bovenstaande zaken negeert.  Daarnaast zullen zogenaamde ‘Constructivistische’ pedagogische opvattingen, die vaak vertaald worden in een eenzijdig inzetten op welbevinden en leuke opdrachten en het vermijden of verminderen van directe instructies en evaluaties, met deze TIMMS-resultaten andermaal terecht in vraag gesteld moeten worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is