Sluipverkeer trucks aan banden gelegd (HLN 05/03/2020)

Door Koen Daniëls op 5 maart 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit Waasland, Sint-Gillis-Waas

Sluipverkeer trucks aan banden gelegd (Het Laatste Nieuws/Waasland, Do. 05 Mar. 2020, Pagina 15)

Het zonaal verbod voor doorgaand zwaar vrachtverkeer gaat in voege. In alle betrokken gemeenten zijn intussen de nodige signalisatieborden geplaatst. Het verbod geldt op alle noord-zuidverbindingen door het Waasland. Overtreders zullen een boete van 174 euro moeten betalen. Vrachtwagens met bestemming binnen de zone worden ontzien.

Het verbod komt er op initiatief van de verschillende Wase gemeentebesturen. Het was Vlaams parlementslid Koen Daniëls die contact had opgenomen met de minister om een globale aanpak af te spreken tussen de Wase gemeenten. Zwaar vrachtverkeer weegt immers op de leefbaarheid van de dorpskernen en op de veiligheid, vooral die van de fietsers. Door de hinder van de Oosterweelwerken op Linkeroever dreigen bovendien nog meer vrachtwagens naar Wase gewest- en gemeentewegen uit te wijken. Daarom is beslist om zwaar doorgaand vrachtverkeer te weren uit de dorps- en woonkernen. Er geldt een verbod op doorgaand vrachtverkeer (+3,5 ton) op alle noord-zuidverbindingen door het Waasland. Plaatselijk verkeer van en naar bedrijven binnen de zone blijft mogelijk. Ook voor landbouwvoertuigen en autocars geldt het verbod niet.

"Met deze maatregel willen we in de eerste plaats het zwaar doorgaand vrachtverkeer tussen de snelwegen en de Waaslandhaven weren uit onze dorpskernen", zegt Bevers burgemeester Marc Van de Vijver. "Het is uiteraard niet de bedoeling om lokale bedrijven te pesten."

Het tonnageverbod geldt in Beveren, Sint-Gillis, Stekene en delen van Moerbeke, Lokeren en Sint-Niklaas. Voor Beveren geldt een verbod voor doorgaand vrachtverkeer voor het volledige grondgebied met uitzondering van de Waaslandhaven, de snelwegen E17, E34, R2, de Bergstraat (N485), Bankstraat, Tasseinslaan in Haasdonk en de Oostlangeweg van Blikken tot aan de Kerncentrale Van Doel. De signalisatieborden voor dit zonaal tonnageverbod staan aan de uiteinden van de zone.

Handhaving

Een inbreuk op dit reglement is een ernstige derdegraads overtreding. "De boete voor de bestuurder die de signalisatie negeert en geen bestemming heeft in de afgebakende zone komt neer op 174 euro", zegt Van de Vijver. Enkele voorbeelden van overtredingen zijn vrachtwagens die sluipen tussen E34 en E17 via de N450 en N70. Ook vrachtwagens die langs de N70 van Sint-Niklaas naar Zwijndrecht rijden zonder bestemming te hebben in Beveren zelf, worden beschouwd als sluipverkeer. De politiezone Waasland-Noord zal hiervoor gerichte controles uitvoeren. Camera's kunnen voorlopig nog niet ingezet worden. "Het ontbreekt momenteel aan een sluitend juridisch kader om het begrip 'massa in beladen toestand hoger dan 3,5 ton' te controleren met camera's. Bovendien is een dergelijke zone sluitend afbakenen met camera's ontzettend duur", legt de burgemeester uit.

Trajectcontrole

In de loop van 2020 zullen wel ANPR-camera's (automatische nummerplaatregistratie) geplaatst worden rond Kallo om alle doorgaand verkeer, personenwagens én vrachtverkeer, via trajectcontrole te dwingen om 30 km/u te rijden. "Op die manier ontraden we doorgaand verkeer om door de dorpskern van Kallo te rijden. Zij zullen sneller en comfortabeler via R2 naar de Waaslandhaven rijden. Daarnaast onderzoeken we of we, met financiering van Lantis, op enkele strategische punten wel al ANPR-camera's kunnen plaatsen die ons cijfermateriaal kunnen opleveren over het doorgaand verkeer."

Wel nog vrachtverkeer

Het reglement mikt op het sluipverkeer door vrachtwagens. Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen benadrukt dat niet alle vrachtverkeer hiermee verdwijnt uit de dorpskern. "Ik denk hierbij aan het beleveren van lokale handelszaken en supermarkten, leveringen voor bouwwerven, bediening van KMO-parken, enz. De tonnagebeperking is een onderdeel van het Beverse mobiliteitsbeleid. Maar ook andere maatregelen zoals het invoeren van enkelrichtingverkeer, een knip in straten, de realisatie van schoolstraten en de keuze van het wegprofiel bij de heraanleg van wegen hebben een effect op het vrijwaren van de woonkernen van zwaar vervoer."

KRISTOF PIETERS ■

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is