Scholen hoeven geen rechtszaken te vrezen (De Morgen 4/5/2020)

Door Koen Daniëls op 4 mei 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Scholen hoeven geen rechtszaken te vrezen (De Morgen, Ma. 04 Mei 2020, Pagina 3)

Een nieuw nooddecreet over het onderwijs laat scholen toe hun reglement aan te passen zonder rechtszaken te vrezen. Zo kunnen examens geschrapt worden of deliberaties pas in juli doorgaan.

Onvoorziene omstandigheden vragen om onvoorziene regels. Drie maanden geleden hadden we ons niet kunnen inbeelden dat scholen zo lang de deuren zouden moeten sluiten, vandaag is het de realiteit. Meer zelfs: stages worden geschrapt, examenperiodes ingekort en inschrijvingen uitgesteld. Maar kan dat allemaal zonder dat scholen juridisch in de problemen komen?

"Bij het begin van het schooljaar ondertekenen ouders en leerling het schoolreglement, waarin bijvoorbeeld opgenomen is dat er voor de opleiding Verzorging in BSO drie stageperiodes zijn, waarvan een na de paasvakantie", zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA). "Die laatste kan door corona weggevallen zijn. De school zal bijgevolg het aantal stageperioden en het gewicht ervan in het reglement moeten aanpassen, wat normaal niet kan tijdens het lopende schooljaar, maar nu nodig is. Het oordeel van de klassenraad zou immers aangevochten kunnen worden louter omdat de evaluatie niet is kunnen gebeuren zoals het initieel in het schoolreglement stond."

Dankzij een nieuw nooddecreet van het Vlaams Parlement kan een school nu haar eigen reglement aanpassen om zulke problemen te voorkomen. "Op deze manier bieden we scholen rechtszekerheid en flexibiliteit bij beslissingen over het verdere verloop van het schooljaar, en verschaffen we ouders en leerlingen de nodige duidelijkheid", zegt Daniëls.

Woensdag stemming

Daarnaast krijgen scholen nu ook de mogelijkheid om tot en met 7 juli deliberaties en proclamaties te houden. Zo kunnen ze de maand juni volledig gebruiken voor lessen en eventuele examens. Ook zullen inschrijvingen die normaal nu plaatsvinden op scholen, niet meer mogen doorgaan. Het zou immers onverstandig zijn nu twee- of driehonderd mensen op de school te ontvangen, en dus moeten scholen die inschrijvingen online uitvoeren.

Voorts wordt een hele hoop termijnen opgeschoven, en worden subsidieregelingen voor volgend schooljaar - in het onderwijs worden die vaak gebaseerd op cijfers uit het voorgaande schooljaar - aangepast zodat scholen en studenten in september zonder problemen kunnen heropstarten.
Woensdag wordt over het decreet gestemd in het Vlaams Parlement. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zit vandaag nogmaals samen met de koepels, netten en vakbonden. Ze finaliseren er de draaiboeken voor de heropening van de scholen na het overleg van vorige week. Toen werden enkele grote richtlijnen afgeklopt die vandaag in de draaiboeken worden geschreven. Er liggen nog enkele andere onderwerpen op tafel, zoals de zoektocht naar mondmaskers voor scholen en de organisatie van zomerscholen.

(PG) ■

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is