Riolerings- en wegenwerken Zandstraat ten vroegste in 2022 (Nieuwsblad 11/4/2019)

Door Koen Daniëls op 11 april 2019, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Riolerings- en wegenwerken Zandstraat ten vroegste in 2022 (Het Nieuwsblad/Regionaal: Waasland, Do. 11 Apr. 2019, Pagina 2)

Ten vroegste in 2022 zal er gestart worden met rioleringswerken in de Zandstraat. Die gaan gepaard met een grondige heraanleg van het wegdek.

“Het afvalwater van de Zandstraat stroomt nu nog altijd weg naar omliggende waterlopen”, zegt schepen van Openbare Werken Harry De Wolf (CD&V). “Daardoor is het water in de Kleibeek en de Bagoniebeek van slechte kwaliteit. Waterzuiveringsbedrijf Aquafin NV en Sint-Gillis-Waas hebben plannen om tussen de Vlasrootstraat en de Vosdreef nieuwe riolen aan te leggen. Er komen aparte buizen voor hemelwater en afvalwater. Het hemelwater blijft afstromen naar de Bagonie- en Kleibeek, het afvalwater zal na de werken stromen naar de waterzuiveringsinstallatie van Stekene. De ecologische impact is behoorlijk groot, want de zuiveringsgraad in Sint-Gillis-Waas stijgt hierdoor van 76 naar 80%.”

De Wolf licht verder toe: “Na het voorontwerp is nu ook het definitief ontwerp voor de nieuwe riolering klaar. De plannen worden nu voorgelegd aan de verschillende overheden voor advies en goedkeuring. Zodra we groen licht krijgen, vragen we een omgevingsvergunning aan. De start van de werken is afhankelijk van de nodige onteigeningen en wordt ten vroegste in 2022 verwacht. Aquafin nv neemt het gedeelte van de werken tussen de Vosdreef en restaurant Rietgaard voor zijn rekening. De gemeente staat in voor het stuk tussen de Rietgaard en de Vlasrootstraat. Het Vlaams Gewest betaalt de rekening van de gemeente. Na de rioleringswerken wordt het wegdek grondig heraangelegd.”

“We zijn tevreden dat er eindelijk nog eens rioleringswerken gebeuren in onze gemeente”, reageert raadslid Koen Daniëls (N-VA). “We scoren immers slecht inzake de zuiveringsgraad van afvalwater in vergelijking met andere gemeenten. Binnen het project Zandstraat zou het nuttig zijn om een aansluiting te voorzien voor eventuele rioleringswerken in de Colleman- straat.

Ook stellen we voor om peiltoestellen te installeren om de waterstanden in de Bagonie- en Kleibeek in de gaten te houden. Voorts vragen we om de heraanleg van de Zandstraat goed af te stemmen met andere werken in de gemeente. Ze hopen we dat tegen dan de werken in Baarstraat in orde zullen zijn, aangezien dat de enige belangrijke omleidingsweg zal worden”, aldus nog Koen Daniëls.

Guido Van de Ven ■

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is