Plannen woonwagenpark tóch doorgezet (HLN 6/7/2019)

Door Koen Daniëls op 6 juli 2019, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Plannen woonwagenpark tóch doorgezet (Het Laatste Nieuws/Waasland, Za. 06 Jul. 2019, Pagina 35)

Er is een ontwerp klaar voor een nieuw woonwagenpark in de wijk Heykavel. Het gaat om een perceel waar zes woonwagens kunnen staan. Volgens oppositiepartij N-VA gaat de gemeente zwaar in de fout omdat de bestemmingswijziging van de grond intussen door de Raad van State werd vernietigd. De gemeente gaat echter een afwijking vragen op basis van algemeen belang.

Het dossier gaat over een familie woonwagenbewoners uit De Klinge en sleept intussen al twintig jaar aan. De gemeente wil hen eindelijk een volwaardig woonwagenterrein aanbieden en kocht hiervoor twee percelen grond aan in de Heykavel. Tegen het plan werden wel 300 bezwaren ingediend uit de buurt.

De gemeente zet het project echter toch verder. "Want iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting, ook mensen die niet in huizen van steen maar in wagens op wielen willen wonen", benadrukt schepen van Ruimtelijke Ordening Herwin De Kind (Groen). "Het ontwerp voorziet zes plaatsen voor woonwagens. Bij elke plaats is een bergruimte en een sanitair blok voorzien. Rondom het perceel komt een twee meter hoge afsluiting. De ontwerper heeft aan het woonwagenpark ook een speciale toets gegeven want kriskras doorheen de site loopt een pergola in de vorm van een betonnen constructie van tien meter hoogte met bovenop bloemen en planten." Het gaat om een investering van 330.000 euro. Dat stemt overeen met de subsidie van 55.000 euro per plaats waarop de gemeente aanspraak kan maken.

Serieus struikelblok

Er is wel een serieus struikelblok in het dossier. De provincie had de recreatiegrond een nieuwe bestemming gegeven als woonwagenpark maar dit plan werd intussen door de Raad van State vernietigd. Volgens de oppositie druist het voornemen om het woonwagenpark toch te realiseren tegen alle regels van goed bestuur in. "Het zou nu wel opmerkelijk

zijn als de gemeente zichzelf een omgevingsvergunning geeft voor een bouwwerk dat op die plaats niet vergunbaar is", zegt Koen Daniëls (N-VA). "Dit druist in tegen het gelijkheidsbeginsel. Wettelijk gezien mogen hier enkel weekendverblijven gebouwd worden. Bovendien staan de woonwagens sinds 2010 in de Reepstraat op een plaats waar iedereen vrede mee kan nemen. Als men dit plan doorzet, is de kans zeer groot dat Vlaanderen alle subsidies terugvordert en de gemeente achterblijf met twee percelen weekendgrond waar een verboden constructie op staat die met belastinggeld is betaald."

Subsidiebelofte

Volgens schepen De Kind is het plan echter wel degelijk afgetoetst bij de hogere overheid en is er ook al een subsidiebelofte. "Het klopt dat de bestemmingswijziging is vernietigd maar die procedure bij de Raad van State ging inhoudelijk over de weekendverblijven in Sint-Gillis-Waas en Stekene, niet over het woonwagenpark dat maar een klein onderdeel vormde. De Vlaamse Wooncodex laat toe dat er wordt afgeweken van de bestemming als dit voor het algemeen belang is. Zowel provincie als Vlaamse overheid hebben zelf aangegeven dat we dit artikel kunnen toepassen." Om de buurt aan te tonen dat de impact zeer beperkt is, werd een vier meter grote maquette opgemaakt. "We zullen deze voorstellen tijdens een infomarkt en bewoners kunnen dan individueel vragen stellen. Dit zal gebeuren tijdens het openbaar onderzoek in het najaar. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de subsidies, hopen we in het voorjaar van 2020 met de werken te kunnen starten."

KRISTOF PIETERS ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is