Oudercomité de Zandloper (HLN 18/11/20)

Door Koen Daniëls op 13 november 2020, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

“Woede en teleurstelling is zeer groot”: gemeente stopt samenwerking met oudercomité De Zandloper voor de tweede keer

(Het Laatste Nieuws, Vr. 13 Nov. 2020, Online)

Sint-Pauwels Het schepencollege van Sint-Gillis-Waas heeft de samenwerking met het oudercomité +Zand van de gemeentelijke lagere school De Zandloper in Sint-Pauwels stopgezet. Merkwaardig, ook omdat het al voor de tweede keer in een jaar tijd gebeurt. Het afscheidnemend oudercomité reageert onthutst en ontgoocheld. Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) geeft aan dat er een vertrouwensbreuk was met het oudercomité.

Joris Vergauwen

Laatste update:

Eind oktober stuurde het schepencollege een brief aan de ouders van De Zandloper, om mee te delen dat de samenwerking met het oudercomité +Zand werd stopgezet. “De visie van het oudercomité strookt niet met de waarden en normen van onze school”, stond er in de brief.

Deze week reageerde het oudercomité, namens Geert Stercki, Wendy Maes, Katrijn Naudts, Joël Thierens, Miranda Lamsens, Mieke Van Hoyweghen en Zulayka Bosman, met een eigen brief aan de ouders. “Het is moeilijk om fouten aan te pakken als we niet weten wat de fouten juist zijn. Er is nooit enig overleg geweest of een eerlijke kans om eventuele problemen aan te pakken. Het was al allemaal beslist voor we op gesprek bij de gemeente moesten komen”, klinkt het.

Oudercomité +Zand

“Naar onze mening speelt er iets anders. Het is niet normaal dat twee oudercomités van dezelfde school in één jaar tijd moeten stoppen. De vorige voorzitster van het oudercomité stelde dat ze het gevoel had dat ze niet als een volwaardige partner werd beschouwd door de school. ‘ Het kwam over dat het OC enkel geld in het laatje mocht brengen ', zei ze. Wat wij vandaag voelen, is woede en teleurstelling. We zijn vrijwilligers die het beste voor hebben met de leerlingen en de school. Met veel energie, goede moed en vol motivatie zijn we ervoor gegaan. We hebben er op vrijwillige basis zeer veel tijd, werk en energie in gestoken, om nu te moeten horen dat dit enkel uit eigenbelang is gedaan. We hebben bij elke tegenwerking steeds gedacht: we doen het voor de kinderen! Maar dit weegt nu helaas niet meer door. In een paar maanden tijd voelen wij ons net hetzelfde als het vorige OC: een minderwaardige partner, alleen goed om geld in het laatje te brengen. We hopen dat het schoolbestuur erin slaagt om voor de derde keer op rij nieuwe vrijwilligers te vinden die wel bereid zijn om een ouderraad te vormen. Wij gaan tot slot niet in op het voorstel om de verworven inkomsten op een neutrale rekening te parkeren. Wij zullen ons spaarpotje gebruiken voor wat altijd het doel geweest is: een aankoop van een speeltuig voor de vernieuwde speelplaats.”

Donderdagavond werd de kwestie ook besproken op de gemeenteraad, op aangeven van N-VA-raadslid Koen Daniëls. “Ik vind dit zeer jammer. Dit gaat om vrijwilligers die zich inzetten voor de school. Er is ook al geen oudervertegenwoordiging meer in de schoolraad. Oudercomités zijn een grote meerwaarde voor een school. Naast het aanbrengen van budgettaire middelen voor leuke en fijne extra's ten voordele van de school en de leerlingen zorgen oudercomités ook voor een informele sfeer tussen ouders en het schoolteam. Ze bouwen letterlijk en figuurlijk mee aan een schoolgemeenschap. Het zijn bovenal mensen die zich vrijwillig inzetten voor een school, omdat ze leerlingen, leerkrachten en directie een warm hart toedragen. Een éénzijdige opzegging van een oudercomité gebeurt niet vaak. Ik heb het ook opgezocht op Vlaams niveau: het is allerminst courant. En zeker niet twee keer na elkaar in dezelfde school.”

“Bij het oudercomité was er een grote drive: ze zorgden onder meer voor een carnavalsbal, welkomstontbijten en een speelotheek”, vervolgt Daniëls. “Het oudercomité heeft zelfs voor een turn-T-shirt gezorgd, die de leerlingen ook konden dragen bij uitstappen. Bij de school was er blijkbaar weinig appreciatie voor het werk van het oudercomité, niet voor het eerst. Opnieuw is er een verstoorde relatie. En dat roept veel vragen op.”

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) geeft een aantal argumenten aan voor de beslissing. “We hebben afstand genomen van de samenwerking met het oudercomité met het oog op een goeie schoolwerking, in het belang van de leerlingen, het schoolteam en de ouders. Dit is niet zomaar beslist. Er zijn een aantal zaken gezegd en gebeurd, waardoor het wederzijds vertrouwen er niet meer was. Er was enthousiasme en er zijn enkele leuke plannen gerealiseerd, denk maar aan het carnavalbal, maar het oudercomité volgde de principes van de school ook niet altijd, wat onder meer tot uiting kwam in acties, activiteiten en aankopen. De turn-T-shirts waren in eerste instantie geen probleem voor de directie. Extra eisen van het oudercomité stonden evenwel een vlotte uitwerking in de weg. En een webshop met allerlei artikelen vonden wij geen goed idee, omdat het voor sociale druk kan zorgen. De reacties daarop ga ik hier niet uitspreken. Wederzijds respect is bovendien van groot belang. Bijnamen voor de directie, die ik hier absoluut óók niet durf uit te spreken, zijn daar geen goed voorbeeld van. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden. De communicatie verliep verder alsmaar stroever en er was geen transparantie over de financiële toestand. Kortom, we betreuren dit verhaal. Dit was een moeilijke beslissing. Bepaalde informatie houden we dan ook intern, uit respect voor alle betrokken partijen. We kijken wel uit naar een frisse nieuwe start. We zijn er ons van bewust dat een goed werkend oudercomité absoluut een meerwaarde is voor de school. Daarom zijn we ook bereid om nieuwe leden voor het oudercomité aan te trekken.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is