Op deze manier moet het beter

Door Koen Daniëls op 14 juli 2022, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Op deze manier moet het beter

Bron: Het Nieuwsblad*, Do. 14 Jul. 2022, Pagina 8


De onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang formuleert in haar eindrapport liefst 75 aanbevelingen. Het is nu aan minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) om hiermee aan de slag te gaan. De belangrijkste punten op een rij.


Medewerker moet blanco strafblad voorleggen

De kinderopvang moet veiliger worden. Om de drie jaar moeten medewerkers een uittreksel van het strafregister voorleggen. Ook zou het parket verplicht moeten worden om bij wijzigingen in het strafregister van een medewerker onmiddellijk het Agentschap Opgroeien te verwittigen.

Behandeling van klachten kan veel transparanter

De procedures om klachten te behandelen zijn te ingewikkeld. De onderzoekscommissie beveelt aan om alle communicatie via één loket te laten verlopen. Dit zou via de Kind en Gezin-telefoonlijn moeten gebeuren. De onderzoekscommissie wil alle communicatie op gelijke voet behandelen. Nu wordt een onderscheid gemaakt tussen 'een klacht' en 'een melding'. “Daar heb je geen boodschap aan als je een probleem wil melden”, zegt Koen Daniëls (N-VA), voorzitter van de onderzoekscommissie. Ook wil men een standaardprocedure instellen voor de opvolging van een klacht of melding.

Ouders meer betrekken

“Ouders die hun dierbaarste bezit toevertrouwen aan een opvang hebben vaak geen idee wat er in het inspectie­verslag staat”, zegt Daniëls. “De ouders moeten het inspectie­verslag kunnen inkijken en betrokken worden bij het opstellen ervan.” Daarom zullen ouders via een website toegang krijgen tot de inspectieverslagen en alle nodige informatie om bewust te kiezen. Bij ernstige klachten en gevaar moeten de ouders proactief worden in­gelicht.

Minder kinderen per begeleider

Het aantal kinderen per be­geleider moet omlaag, en kinderdagverblijven moeten meer steun krijgen voor de administratie en taken als koken of schoonmaken. Zo kunnen de begeleiders zich volledig concentreren op het begeleiden van de kinderen en het overbrengen van kennis.

Direct inspectie bij alarmsignalen

Bij verontrustende signalen moet de inspectie meteen het kinderdagverblijf bezoeken en daarbij focussen op de veiligheid van het kind. Dus niet zoals bij de normale inspecties waarbij ook andere criteria in rekening worden genomen. Elk inspectierapport moet eindigen met een algemene conclusie over de werking van een kinderdagverblijf. Dat rapport mag kritisch zijn, maar moet ook het positieve vermelden. (tr)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is