Nieuwbouwprojecten in het centrum (Nieuwsblad 5/3)

Door Koen Daniëls op 5 maart 2021, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Centrum zal er komende jaren helemaal anders uitzien: liefst vijf nieuwbouwprojecten op komst (Het Nieuwsblad*, Vr. 05 Mar. 2021, Pagina 7)

De Blokstraatbeek, die pal door het dorpscentrum van Sint-Gillis-Waas loopt, moet de nieuwe centrale as worden voor vijf geplande en ook voor alle toekomstige nieuwbouwprojecten. Dat blijkt uit het masterplan dat het gemeentebestuur deze week voorstelde.

Het uitzicht van het dorpscentrum van Sint-Gillis-Waas zal de komende jaren aanzienlijk veranderen. Vijf nieuwbouwprojecten die samen goed zijn voor een tweehonderdtal wooneenheden kondigen zich aan: de Sint-Helenasite in de Blokstraat, de Kopergieterij in de Nieuwstraat, de Lingiersite in de Kerkstraat, het perceel achter de Zeeman-winkel in de Kronenhoekstraat en de loods naast de bibliotheek in de Kerkstraat.

“Het gaat telkens om projecten waarbij minstens twintig nieuwe woonentiteiten worden gebouwd”, vertelt schepen Herwin De Kind (Groen). “Alle nieuwe woonsites liggen tussen de Kerkstraat, Kronenhoekstraat en Blokstraatbeek. Dat betekende voor ons als gemeentebestuur een opportuniteit om de projecten samen te bekijken in het teken van de vergroening en ontharding van ons centrum.”

“Dat leverde een langetermijnvisie op, die na intensief overleg met alle betrokken partijen in een masterplan werd gegoten. Het bevat de krijtlijnen waarmee projectontwikkelaars, aannemers en architecten die in onze gemeente willen bouwen de komende decennia aan de slag kunnen. Als gemeentebestuur zullen we dit plan consequent gebruiken bij het al dan niet toekennen van bouwvergunningen.”

Wandelen en fietsen

Concreet wordt de Blokstraatbeek de rode draad door alle plannen. De beek, die van in de Blokstraat ter hoogte van de Sint-Helenacampus naar de bibliotheek en via de achterkant van het kerkhof naar de Nieuwstraat stroomt, moet een volwaardige corridor worden.

“Er kan langs gefietst en gewandeld worden en de nieuwbouwprojecten sluiten erop aan”, zo staat in het masterplan. “De beek zal ook dienen als klimaatbuffer en dienstdoen als een ecologisch en recreatieve verbinding. Het wordt de ruggengraat en een verbindend element tussen de nieuwbouwplannen. De beek wordt ook een 'voorkant' in plaats van de achterkant die ze nu is. Nieuwe bebouwing wordt naar de beek toe gericht.”

Het masterplan wordt nog deze maand voorgesteld aan de inwoners. “De bevolking zal zowel digitaal als fysiek geraadpleegd worden”, zegt schepen De Kind. “Alle feedback wordt gebundeld en meegenomen.” Op 29 april wordt het definitieve masterplan op de gemeenteraad voorgesteld.

Geen losse flodder

Oppositiepartij N-VA juicht een langetermijnvisie voor het dorpscentrum toe, maar stelt zich vragen bij de afdwingbaarheid ervan. “Een masterplan heeft in tegenstelling tot een ruimtelijk uitvoeringpslan geen enkele juridische waarde”, zegt fractievoorzitter Koen Daniëls. “Het biedt met andere woorden geen enkele rechtszekerheid voor de mensen die in dat gebied wonen.”
“We willen een visie die bindend is en geen losse flodder. We vragen ons ook af of de eigenaars van de percelen die niet betrokken zijn bij een van de nieuwbouwprojecten zich ook aan de richtlijnen zullen moeten houden, of niet. Ook parkeren is een heikel punt waarmee in het masterplan geen rekening is gehouden.”

Bert Foubert ■

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is