Niet uit te roeien: kamperen voor een plaatsje op school (De Standaard 9/3/2020)

Door Koen Daniëls op 9 maart 2020, over deze onderwerpen: Onderwijs

Niet uit te roeien: kamperen voor een plaatsje op school (De Standaard*, Ma. 09 Mar. 2020, Pagina 6)

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kamperen er weer ouders voor de schoolpoort om hun kind in te schrijven. 'Als die ouders echt dagen in de rij willen staan, moet je hen die kans geven.'

Van onze redacteur Simon Grymonprez

Met een twintigtal staan ze op een lijst. Wie zijn plaatsje niet wil verliezen, moet om de twee uur zijn handtekening komen zetten. 's Nachts is het systeem iets milder: dan wordt er ­alleen om middernacht en om 4 uur een handtekening verwacht. Zo worden de ouders toch een beetje gespaard. Het inschrijvingsseizoen is ­begonnen, bij de meeste basis- en secundaire scholen en in Vlaanderen betekent dat vaak: kamperen. Zoals aan de basisschool van het Sint-Jozefcollege in Aalst. Het is zondagochtend, de ouders hebben een plekje gevonden in een lokaal dat de school ter beschikking ­stelde. De koffie komt ­eraan en die is welkom. Veel ouders zitten hier al sinds donderdag.

Niemand wil met zijn naam in de krant, maar de sfeer en de verstandhouding zitten goed. 'De school verwacht dat we een solidair systeem afspreken', zegt een ouder. Door het systeem van de wachtlijst en de handtekeningen zijn er geen conflicten en hoeven ouders ook niet 24 uur op 24 aanwezig te zijn.

Alleen over het nut van een ­digitaal aanmeldingssysteem om het kamperen te vermijden, zijn de meningen verdeeld. Met dat systeem is er nog altijd een kans dat je kind niet in de school van eerste keuze binnen raakt. Om toch zeker te zijn van een plaatsje hebben sommige ouders het kamperen er voor over. Een school kan om allerlei redenen favoriet zijn: vanwege de bereikbaarheid, omdat ­vader of moeder er zelf schoolliep, of omdat ze hun kind liever niet naar de concentratieschool ­in de buurt sturen. Na vier dagen ­kamperen mogen ze vanochtend om 8 uur hun kind inschrijven.

Kamperen aan de schoolpoort, had de vorige Vlaamse regering daar vorig jaar niet komaf mee ­gemaakt? In het goedgekeurde ­inschrijvingsdecreet stond duidelijk dat scholen waarvoor de vraag groter is dan het aanbod, verplicht digitaal moeten laten ­aanmelden. Maar in oktober stelde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de uitvoering van het decreet uit, omdat het 'technisch nog niet uitvoerbaar' was en de scholen ­'onvoldoende tijd hadden om zich voor te bereiden'.

Hardnekkig fenomeen

Toen al werd gewaarschuwd dat het hardnekkige fenomeen van kamperen opnieuw zou opduiken. Die voorspelling komt uit: niet alleen in Aalst wordt er gekampeerd, ook in Limburg was dat de voorbije weken op verschillende plaatsen het geval.

Scholen en gemeenten kunnen nochtans altijd zelf beslissen om centraal aan te melden, zoals in Antwerpen en Gent gebeurt. Maar Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs in Aalst, zag dat niet zitten. 'Een capa­citeitsprobleem mag geen argument zijn om de vrije schoolkeuze van ouders te beperken. Ik vind het erg verregaand dat een amb­tenaar over zoiets fundamenteels zou beslissen.' In Aalst is er geen algemeen ­capaciteitstekort voor de basisscholen. De scholen waar gekampeerd wordt zijn dus gewoon erg gegeerd door ouders. 'Als iemand zijn kind per se naar school x, y of z wil sturen en daarvoor dagen in de rij wil staan, moet je hem die kans geven', zegt Van Overmeire.

Sociale mix

Het inschrijvingsdecreet, dat nog geen jaar geleden goed­gekeurd werd door de N-VA, Open VLD en CD&V, zal er uiteindelijk nooit komen. De meerderheid timmert immers aan een nieuw decreet, één waarbij de zogenaamde 'dubbele contingen­tering' in het basisonderwijs verdwijnt. Dat mechanisme verzekert een sociale mix tussen kansarme en kansrijke gezinnen. Weyts moet binnenkort het decreet op tafel leggen dat de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2021-2022 moet regelen.

'Ook wij willen af van het kamperen', zegt Koen Daniëls, onderwijsexpert en Vlaams Parlementslid voor N-VA. 'Dat willen we in de eerste plaats bereiken door de ­capaciteit van de scholen uit te breiden. In een tweede fase moeten we kijken hoe we het digitale aanmelden organiseren en welke scholen daarvoor in aanmerking moeten komen.'

In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement liet de N-VA alvast verschillende opties open. 'We willen de maximale ­keuzevrijheid van de ouders ­garanderen', zei Arnout Coel toen. 'Technologische hulpmiddelen kunnen nuttig zijn. Welk systeem er ook komt, het moet de keuzevrijheid zo maximaal mogelijk ­garanderen.'

Simon Grymonprez ■

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is