N-VA Sint-Gillis-Waas teleurgesteld over ambitieloos veiligheidsbeleid van Sint-Gillis-Waas

Door Koen Daniëls op 4 november 2019, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Op donderdag 31 oktober werd het nieuw Zonaal Veiligheidsplan (ZVP) van de politiezone Waasland-Noord voorgesteld aan de leden van de politieraad. In dit plan worden de doelstellingen en beleidsstrategieën vastgelegd van de politiezone voor de komende vijf jaar (2020-2025). Een cruciaal element om dit plan vorm te geven, is de visie van elke gemeente. N-VA Sint-Gillis-Waas stelde tijdens de voorstelling van het Zonaal Veiligheidsplan vast dat de veiligheidsvisie van het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas veel te weinig ambitieus is en er actuele veiligheids- en overlastproblemen ontbreken.

 

Gemiste kans

N-VA Sint-Gillis-Waas is teleurgesteld dat de beleidsvisie van het CD&V/Groen-SP.A bestuur veel te weinig ambitie vertoont om in te zetten op een sterker veiligheidsbeleid op maat van Sint-Gillis-Waas en zijn deelgemeenten. Politieraadslid Nico De Wert: “In het Zonaal Veiligheidsplan is de input van de gemeente enorm belangrijk. Hiervoor kijkt de politiezone vooral naar het bestuursakkoord van het gemeentebestuur. Wij stellen vast dat in het bestuursakkoord van Sint-Gillis-Waas echter veel te weinig doelstellingen zijn vervat om een kordaat veiligheidsbeleid te voeren. Het hoofdstuk Veiligheid is slechts beperkt tot minder dan een halve pagina in dit bestuursakkoord ( ter vergelijking het hoofdstuk Biodiversiteit telt 1,5 pagina’s). Veiligheid is nochtans één van de hoofdtaken van de gemeente en verdient bijgevolg veel meer aandacht. Dit is echt een gemiste kans ten nadele van onze inwoners.” De Wert bracht dit dan ook aan in de politieraad, maar op de banken van het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas bleef het stil.

 

Prioriteiten ontbreken

Voor N-VA Sint-Gillis-Waas zijn de prioriteiten voor Sint-Gillis-Waas nochtans duidelijk. Fractievoorzitter en parlementslid Koen Daniëls: “Veel inwoners in Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels klagen over de toegenomen snelheid van auto’s in hun straten ook het letselongevallen stijgt in onze gemeente.  Er gebeuren vandaag reeds snelheidscontroles op hjet grondgebied van Sint-Gillis-Waas, maar we hebben al meerdere keren gevraagd om meer snelheidscontroles te doen en dit ook op momenten dat kinderen op de baan zijn, wat dus buiten de kantooruren is.  Optreden tegen zwaar vervoer dat de borden negeert van 3,5 ton is ook een uitdrukkelijke vraag van de bevolking – zelfs bij de recente burgerbevraging- maar ook op dat punt heeft het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas niet gewogen.”

Op het vlak van optreden tegen inbraken, loopt het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas zelfs achter de feiten aan.  De vraag die het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas voor dit zonaal veiligheidsplan indiende was: “Voor inbraakpreventie zal het gemeentebestuur initiatieven ondersteunen voor het oprichten van Buurtinformatienetwerken (BIN’s).”  “Het is ons gemeentebestuur blijkbaar volledig ontgaan dat ondertussen elke deelgemeente van Sint-Gillis-Waas reeds zijn eigen BIN heeft. Sint-Gillis-Waas is de enige gemeente van de zone waar het aantal woninginbraken stijgt.” aldus De Wert.  Daniëls sluit zich hier volledig bij aan: “Er werd met het gemeentebestuur met geen woord gerept in de aandachtspunten over het ANPR systeem (slimme camera’s) dat in de toekomst zal worden uitgerold. Nochtans werd in andere gemeentes al aangetoond dat het ANPR systeem en camera’s een bijzonder effectief middel is tegen inbraken.  Vandaag zijn er in Sint-Gillis-Waas 0 – nul- camera’s”.

Politieraadslid Marlene Moorthamers ziet nog hiaten in het bestuursakkoord: “Over de drugsproblematiek die in Sint-Gillis-Waas aanwezig is, werd helemaal niks vermeld in het hoofdstuk Veiligheid van ons gemeentebestuur. Maar ook over de aanpak van zwerfvuil en overlast is weinig terug te vinden.  In Sint-Gillis-Waas werden er vorig jaar amper 21 GAS-PV’s (gemeentelijke administratieve sanctie) uitgeschreven.  Als N-VA hebben wij zelf al heel wat voorstellen gedaan inzake zwerfvuilt, maar zonder succes.”

 

“Gered” door de politie

“Hoe concreter een veiligheidprobleem is in Sint-Gillis-Waas, hoe meer het uitblinkt in afwezigheid in het bestuursakkoord van CD&V/Groen-spa, ondanks burgerbevragingen.  Begrijpen wie kan.  Gelukkig zijn er een aantal thema’s door buurgemeenten of door de politie zelf wel opgenomen in het zonaal veiligheidsplan, maar dus niet vanuit een veiligheidsbesef bij het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas.  In elk geval kunnen we de inzet van de politiemensen heel sterk appreciëren ”,  besluit Daniëls.

 

Lees hier het krantenartikel dat verscheen over dit thema in Het Laatste Nieuws.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is