Masterplan groen-blauwe as Blokstraatbeek (HLN online 11/02/2020)

Door Koen Daniëls op 11 februari 2020, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

“Willen visie ontwikkelen voor hele centrum”: gemeente laat masterplan ‘Groen-blauwe as Blokstraatbeek' opmaken (Het Laatste Nieuws, Di. 11 Feb. 2020, Online)

Het gemeentebestuur laat een masterplan opmaken om een ruimtelijke visie voor het hele centrum van Sint-Gillis-Waas te ontwikkelen.

De gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd voor de opmaak van het masterplan ‘Groen-blauwe as Blokstraatbeek'. De gemeente kreeg recent verschillende aanvragen voor woonprojecten binnen de kern van Sint-Gillis-Waas. “Die projecten zijn strategisch gelegen in de dorpskern, maar ze staan los van elkaar en tonen geen samenhang met de omgeving”, licht schepen Herwin De Kind toe. “We willen dat woonprojecten overwogen, gefaseerd en op de juiste plaats worden ontwikkeld, ook in relatie tot elkaar en tot hun omgeving. Verder staan er in de dorpskern heel wat vergroeningsprojecten gepland. Denk maar aan de heraanleg van het park aan Sint-Helena en het gemeentepark. Daarom willen we naar een masterplan gaan voor het hele centrum. Dat plan moet een duidelijke visie geven over de verdichting binnen de dorpskern en de invulling van het centrumgebied in relatie tot de Blokstraatbeek, die we door een naastliggend wandel- en fietspad willen ontwikkelen als verbindend element tussen de projecten.”

De aangevraagde woonprojecten zijn gesitueerd in de ruimere omgeving van de as Kerkstraat-Kronenhoekstraat en van de waterloop Blokstraatbeek. Door de opmaak van een masterplan wil de gemeente ook mee de regie houden. De gemeenteraad keurde de opmaak van het masterplan goed. Hiervoor trekt de gemeente 35.000 euro uit. In de opdracht voor de opmaak van het masterplan zit ook een participatietraject vervat.

“RUP nodig”

Oppositiepartij N-VA vindt het goed dat er een masterplan wordt gemaakt voor deze zone, al onthield het zich bij de stemming. “Dit plan is noodzakelijk en belangrijk. Het zal immers mee bepalen hoe het centrum van de gemeente er de volgende generaties uit zal gaan zien, waarbij de as van de Blokstraatbeek als fiets-en wandelpad onze instemming geniet”, klinkt het bij N-VA-gemeenteraadsleden Denis D'hanis en Koen Daniëls, die er op aandringen om het plan juridisch te verankeren in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). “Vergunningen weigeren of toekennen omdat ze al dan niet overeenstemmen met een visie of masterplan is de deur openzetten voor willekeur en juridische procedures. Met een RUP loop je dat risico niet. Bovendien zijn we niet akkoord met de snelheid waarmee dit plan klaar moet zijn. Al binnen 6 maanden moet het worden opgeleverd. Neem de nodige tijd, ook voor het belangrijk participatietraject.”


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is