Kwaliteit en samenhang van maatregelen gaan boven snelheid

Door Koen Daniëls op 17 november 2016, over deze onderwerpen: Onderwijs

N-VA twijfelt aan haalbaarheid onderwijshervorming in 2018 (BELGA)

N-VA betwijfelt of het nog mogelijk is op 1 september 2018 de geplande onderwijshervorming door te voeren. Dat was woensdag te horen in de tussenkomst van onderwijsspecialist Koen Daniëls in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. "U torpedeert voor de zoveelste keer, samen met zijn koninklijke hoogheid uit Antwerpen, de onderwijshervorming", stelde Caroline Gennez van sp.a vast.

Eerder deze week maanden de onderwijsnetten minister Hilde Crevits (CD&V) aan dringend werk te maken van de modernisering van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De Vlaamse coalitie heeft daarvoor sinds deze zomer een akkoord, waarin een kwart van de studierichtingen worden geschrapt. De resterende richtingen worden ondergebracht in acht domeinen en er wordt duideli jk gemaakt of ze voorbereiden op een job of op een hogere studie.

Crevits heeft haar voorstel vervolgens voor feedback voorgelegd aan de onderwijsnetten. Op basis daarvan wordt een definitieve 'matrix' van richtingen ontworpen. "De scholen weten niet meer wat er aan het gebeuren is", zei Koen Daniëls scherp. "Die eerste september komt maar dichter en dichter en de leerkrachten stellen zich vragen. Denkt u dat 1 september 2018 nog haalbaar is, gezien alle info die we nu krijgen?", vroeg hij aan de minister. Daniëls wees erop dat het katholiek onderwijs het voorstel dat al bij de minister ligt nog aan het aftoetsten is bij de achterban. Ook daar komen weer nieuwe opmerkingen bovendrijven. "Intussen moeten de scholen ook nog eens het M-decreet implementeren, zich buigen over het loopbaanpact en scholen bijbouwen."

Volgens sp.a en Groen komt Crevits niet aan beslissen toe bij gebrek aan eensgezindheid in de meerderheid. De minister reageerde gepikeerd: "We zijn 15 november en u zit me te verwijten dat ik nog niet beslist heb. Had ik dat gedaan onmiddellijk na de opmerkingen van de koepels had u mij verweten dat ik te snel was. Ik wil dit jaar de matrix hebben afgerond." De minister gaat er van uit dat de coalitiepartners er alles aan zullen doen om te helpen de timing te halen.

"Kwaliteit en samenhang van maatregelen gaat boven snelheid", concludeerde Daniëls. "We gaan niet experimenteren met onderwijs omwille van de timing."

 

Het fragment uit de plenaire vergadering van woensdag 16 november kan u hier herbekijken : 

In het programma Studio Parlement van Actua TV kreeg ik ook nog even de tijd om één en ander te duiden : 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is