Kinderopvang kan in de toekomst meer kinderen opvangen dan vergund

Door Koen Daniëls op 15 april 2020, over deze onderwerpen: Kinderopvang

Kinderopvang kan in de toekomst meer kinderen opvangen dan vergund (Het Laatste Nieuws, Wo. 15 Apr. 2020, Online)

KVDS Momenteel zeggen de regels dat er maximaal evenveel kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn in de opvang van baby’s en peuters als het aantal plaatsen waarvoor de opvanglocatie een vergunning heeft. “Dat veroorzaakt vaak problemen”, zegt Katrien Schryvers (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. “Organisatoren kunnen moeilijk een optimale bezetting realiseren, want sommige dagen is er meer vraag dan andere. Met ons voorstel van decreet willen we meer flexibiliteit geven, zowel aan organisatoren als aan ouders.”

Twintig procent méér

Concreet zal het in de toekomst voor organisatoren van gezinsopvang en groepsopvang toegestaan zijn om op bepaalde dagen en momenten tot twintig procent méér kinderen op te vangen dan dat er vergunde plaatsen zijn. “Dat betekent dat een organisator met een vergunning voor 20 opvangplaatsen op dagbasis maximaal 24 kindjes zou mogen opvangen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). “Op jaarbasis mag het gemiddeld aantal aanwezige kindjes echter niet meer dan 20 zijn.” De maximale leefgroepgrootte van achttien kinderen blijft behouden alsook het maximum aantal kindjes per aanwezige kinderbegeleider. Ook de gezinsopvang, beter bekend als onthaalouders, zal de mogelijkheid krijgen, voor zover het maximum van acht tegelijk aanwezige kindjes niet wordt overschreden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is