Katholiek onderwijs wil dat leerkrachten meer samenwerken

Door Koen Daniëls op 15 november 2018, over deze onderwerpen: Onderwijs

Katholiek onderwijs wil dat leerkrachten meer samenwerken (De Morgen, Do. 15 Nov. 2018, Pagina 7)

Het katholiek onderwijs wil dat leerkrachten meer in team werken. Zo wordt het in de nieuwe leerplannen mogelijk de vakken muzische en plastische vorming samen te smelten tot het vak artistieke vorming. En dat oogst kritiek.

"Teamwerk maakt de job van leerkracht beter invulbaar en verhoogt de kwaliteit van ons onderwijs", zegt Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Van dat idee zijn de ontwerpleerplannen voor de eerste graad (de eerste twee jaren) van het secundair onderwijs, die gisteren werden bekendgemaakt, doordrongen. Het gaat om ontwerpleerplannen, aangezien ze gebaseerd zijn op de eindtermen die nog moeten worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

"We willen het idee van één vak, één leraar, één klas doorbreken. Daar zetten de lerarenopleidingen vandaag ook al op in", zegt Boeve. Dat blijkt onder meer uit de mogelijkheid die het katholiek onderwijs aan scholen biedt om de vakken muzische vorming en plastische vorming samen te smelten tot het clustervak 'artistieke vorming'. Daar hebben heel wat leerkrachten muziek en plastische opvoeding hun bedenkingen bij. Zij benadrukken de eigenheid van hun vak, en stellen zich de vraag wie zo'n clustervak moet geven. "Het is niet omdat je veel van beeldende kunst kent, dat je ook muzikaal aangelegd bent, en omgekeerd", klinkt het.

Vorige week klonk gelijksoortige kritiek bij de leraars aardrijkskunde, die vrezen dat hun vak zal verdwijnen als het opgaat in de cluster 'wetenschappen en techniek'. Volgens Boeve komen de clustervakken er op vraag van scholen die vandaag al zo werken en biedt het katholiek onderwijs de optie nu gewoon ook formeel aan.

Uit politieke hoek komt kritiek. "Men zegt dat de school vrij is, maar de begeleidende nota bij de leerplannen somt alle voordelen van clustervakken op", zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls, die ook het gebrek aan transparantie in de leerplannen op de korrel neemt. "Zo duw je scholen in een bepaalde richting. Dat is manipulatie."

Boeve wuift die kritiek weg. De leerplannen maken volgens hem net duidelijk dat het katholieke onderwijsnet niet tot op schoolniveau bepaalt hoe het moet. "Wij geven de scholen veel vrijheid, maar bieden ook voldoende ondersteuning. Wie tegen deze leerplannen is, is niet tegen de koepel, maar tegen het katholiek onderwijs zelf. Willen we naar een staatspedagogie waar het onderwijsbeleid bepaald wordt door wie op dat moment aan de macht is, of naar een samen gedragen onderwijs? Wat het katholiek onderwijs betreft, is dat het tweede."

Basisgeletterdheid

In de leerplannen staat niets over basisgeletterdheid, bijvoorbeeld voor Nederlands. Over enkele maanden volgt daarover een apart, ondersteunend document. Een lachertje, volgens Daniëls. "Dit gaat om de basis, het woord zegt het zelf. Hoe kun je leerplannen opstellen zonder die basis?" De nieuwe leerplannen gaan op 1 september 2019 in. De directeurs van het secundair onderwijs luidden eerder deze week nog de alarmbel over die krappe timing. Boeve erkent dat september kort dag is, en vraagt daarom na de formele invoering een 'ingroeiperiode' van twee tot drie jaar om de hervorming uit te rollen.

DIETER BAUWENS ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is