Het Vlaams onderwijs is goed, zegt het Vlaams onderwijs

Door Koen Daniëls op 12 september 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs

Het Vlaams onderwijs is goed, zegt het Vlaams onderwijs (De Standaard*, Di. 12 Sep. 2017, Pagina 12)

De kwaliteit van de academische opleidingen in Vlaanderen is zonder meer goed. Dat moet toch blijken uit de zogeheten instellingsreviews. Maar wat zijn die zelfevaluaties eigenlijk waard?

Van onze redacteur Stijn Cools

BrusselBij de Erasmus ­Hogeschool zijn ze zo 'trots als een pauw', de Leuvense rector Luc Sels zegt er 'absoluut trots op te zijn', de HoGent ziet er 'een mooie waardering' in en PXL heeft het over een 'excellent resultaat'. Er waren gisteren maar weinig rectoren en algemeen directeurs die niet stonden te glunderen met het eindrapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Die organisatie moet de kwaliteit van ons hoger onderwijs bewaken.

Volgens vicevoorzitter Ann Verreth is 'de kwaliteit van het ­hoger onderwijs in Vlaanderen zonder meer goed te noemen'. Tot die conclusie komt ze na een evaluatie van alle achttien hogescholen en universiteiten tussen maart vorig jaar en maart dit jaar. Daarbij werd niet naar de inhoud van elke opleiding afzonderlijk gekeken, maar wel naar de visie op kwaliteit en hoe die concreet gemaakt wordt.

1 Wat is dat oordeel waard?

Veel meer dan vroeger doen de hogescholen en universiteiten aan zelfevaluatie. Ze moeten de kwaliteit van hun instelling zelf controleren en verantwoorden. Het zwaartepunt ligt niet langer bij een bezoekende visitatiecommissie. Daardoor bestaat het risico dat minder frisse zaken het daglicht niet zien. Maar die vrees is onterecht, countert de NVAO. 'Ook in dit systeem met meer vertrouwen voor de instellingen is er nog een onafhankelijke commissie, die met een externe blik oordeelt', zegt woordvoerder Jasper Delanoy.

Niet alle resultaten zijn ook even rooskleurig. De UHasselt en LUCA School of Arts krijgen een positief rapport, maar met voorwaarden, en moeten een aantal verbeteringen aanbrengen. 'We doen het in alle onderdelen goed, alleen is er te weinig monitoring van ons kwaliteitsbeleid op het centrale niveau. Daar waren we ons van bewust', zegt de Hasseltse rector Luc De Schepper. 'Het gaat deels om een informatica­probleem en zegt niets over het niveau van onze opleidingen.' De Thomas More Hogeschool en de Hogere Zeevaartschool tekenden bezwaar aan tegen hun rapport, maar kunnen er voorlopig niet meer over kwijt.

2 Waar zijn de goede opleidingen te vinden?

De afzonderlijke visitaties per opleiding maken geen deel uit van de instellingsreview. Een zeventienjarige die rechten wil studeren, zal uit de rapporten niet veel wijzer worden. In de toekomst zullen de universiteiten en hogescholen zelf doorlichtingen maken en de resultaten daarvan ook zelf communiceren, zegt Jasper Delanoy van de NVAO.

Paul Garré, directeur Onderwijs en Kwaliteit van hogeschool Odissee, merkt op dat niemand zichzelf graag in de voet schiet.'In brochures en op websites van hogescholen en universiteiten staat vooral informatie gericht op het aantrekken van studenten. Wie kan het de instellingen kwalijk nemen dat zwakke punten de voorpagina niet halen?'

De NVAO belooft toe te zien op de verspreiding van objectieve informatie. 'Maar dit is natuurlijk nieuw. We moeten er de volgende jaren nog stappen in zetten.' Garré vraagt dat zowel de overheid als de instellingen nadenken over vragen als 'op basis van welke facts and figures we onze toekomstige studenten een betrouwbaar beeld kunnen geven van onze opleidingen'. De oprichting van een website vindt hij een goede aanzet (zie kader).

3 Hoe ziet de toekomst eruit?

De hogescholen en universiteiten zijn lovend over de instellingsreview. Niet alleen door de overwegend positieve resultaten, maar ook omdat er minder papierwerk en middelen aan te pas komen. 'Bovendien hebben we intern veel geleerd door die oefening over kwaliteitszorg te maken', aldus Machteld Verbruggen van Thomas More.

Voor Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van N-VA, is er een punt van bezorgdheid. 'Ik miste een belangrijk paar externe ogen in de hele review: die van de bedrijven. Wat kwaliteitsvol is, valt ook af te lezen van de arbeidsmarkt.' Aanpassingen zijn nog mogelijk. Deze serie reviews is een nulmeting, hierna volgt een evaluatie om in 2019 tot een nieuw stelsel te komen dat op huidige conclusies voortbouwt.

www.hogeronderwijsregister.be

Stijn Cools ■


 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is