Gemeente belooft meer snelheidshandhaving in nieuw mobiliteitsplan: “De vraag om controle leeft sterk bij onze inwoners”

Door Koen Daniëls op 30 juli 2022, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Gemeente belooft meer snelheidshandhaving in nieuw mobiliteitsplan: “De vraag om controle leeft sterk bij onze inwoners”

Bron: Het Laatste Nieuws, 30 juli 2022, online via https://www.hln.be/sint-gillis-waas/gemeente-belooft-meer-snelheidshandh...

 

De gemeente Sint-Gillis-Waas heeft een nieuw mobiliteitsplan klaar. Daarin wordt 30 kilometer per uur de norm in woonkernen, en 50 kilometer per uur daarbuiten. Er worden ook meer snelheidscontroles beloofd. Maar volgens de oppositie zit het plan vol “onlogische” aanpassingen.


Het vorige mobiliteitsplan dateert al van 2004, en had volgens het gemeentebestuur dringend een bijsturing nodig. Na een studie- en inspraakronde wordt er nu een nieuw en aangepast plan voorgesteld. Dat moet de bakens uitzetten voor de toekomst. “Twee van de hoofdonderwerpen zijn het snelheidsbeleid en de handhaving ervan”, schetst schepen voor Mobiliteit Erik Rombaut (Groen). “In verblijfsgebieden en woonkernen wordt 30 kilometer de regel. Daarbuiten geldt 50 kilometer per uur als norm. Een snelheid van 70 kilometer per uur is uitzonderlijk en alleen van toepassing voor verbindingswegen met voldoende fietsinfrastructuur. De handhaving erop willen we onder meer versterken met meer snelheidscontroles, het bepalen van sluipverkeer door verkeerstellingen, controles via de ANPR-camera en snelheidsinformatieborden. Uit een publieke bevraging bleek dat handhaving sterk leeft bij onze inwoners.”

Het gemeentebestuur wil in het nieuwe plan ook het lokaal fietsnetwerk uitbreiden. “We maken een prioriteit van de fietspaden op basis van onder meer de staat van het fietspad, het aantal fietsers en de breedte van de fietspaden”, aldus de schepen.

Het mobiliteitsplan wil ook corridors maken voor zwakke weggebruikers in het poldergebied en het openbaar vervoersnet hertekenen in functie van de bereikbaarheid. “Met dit nieuwe plan leggen we de basis voor een duurzaam mobiliteitsbeleid waarbij we mensen stimuleren om zich zo duurzaam mogelijk en verkeersveilig te verplaatsen”, besluit schepen Erik Rombaut.

Vanuit de oppositie wordt er met scherp geschoten op het nieuwe plan. Dat voert volgens de N-VA fractie te weinig concrete wijzigingen door. “Het mobiliteitsplan richt zich enkel op fietsers en het openbaar vervoer, en vergeet al het andere verkeer”, zegt fractieleider Koen Daniëls. “Bovendien is 90 procent van het vórige mobiliteitsplan nog niet uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de belofte van aparte fietspaden in de Baarstraat, waar nog steeds niets van in huis is gekomen. We zijn blij dat er extra handhaving komt op snelheid, maar daar staan geen extra middelen tegenover. Alleen waarschuwingsbordjes plaatsen heeft geen zin. Liever 50 kilometer per uur mét handhaving, dan een bordje plaatsen van 30 kilometer per uur waar men 70 kilometer per uur blijft rijden. Het meest uitgewerkte deel in het hoofdstuk handhaving is de controle op de parkeerschijf. Onwaarschijnlijk.”

Nog volgens N-VA bevat het nieuwe mobiliteitsplan een heel reeks onlogische ingrepen. “In de Kattestraat komt het nieuwe fietspad langs de Wase Golf uit. Dat fietspad heeft een helling op het einde. In de toekomst zal het fietspad verder gaan langs de andere kant van de weg. Toch wil men het snelheidsregime voor auto's in die straat op 70 kilometer per uur leggen. Onbegrijpelijk. Net zoals de keuze om in de bochtige Puyveldestraat opnieuw 70 kilometer per uur in te voeren. Momenteel staan er zes snelheidsborden van 50 kilometer per uur. Dat is niet voor niks.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is